Symposium Ondermijning in de wijk

21 juni 2022

Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam, Nederland

Op 21 juni 2022 organiseert de master Urban Management (MUM) het symposium ‘Ondermijning in de wijk’. Hierin wordt de impact verkend die (drugs)criminaliteit heeft in de wijk. Het openlijke en verborgen geweld dat daarmee gepaard gaat is zorgwekkend voor de stabiliteit van de stad en haar bewoners. Hoe kan de verwevenheid van de onder- en bovenwereld worden herkend? Hoe kunnen wijken en haar betrokken bewoners werken aan weerbaarheid? En welke rol hebben urban managers hierin?

Met het symposium wordt een professioneel gesprek op gang gebracht. Ervaringen vanuit onderzoek, beleid en de praktijk worden gedeeld. Deelnemers zijn MUM- studenten (stedelijke professionals die in deeltijd de masteropleiding volgen), alumni en docenten van de MUM, onderzoekers van de HvA en anderen vanuit het werkveld. Er zal veel kennis en meedenkcapaciteit aanwezig zijn, welke in interactieve sessie gevraagd wordt in te zetten.

aanmelden