Responsieve overheid: hoe kom je tot een effectief samenspel met actieve burgers?

19 april 2023

Actieve burgers zijn vaak de aanjagers van verandering en verbeteringen in een wijk of buurt. Dat vraagt een responsieve rol van overheden, namelijk het participeren in het initiatief van de samenleving, in plaats van andersom. Niet de gebruikelijke manier van werken, en nog volop in ontwikkeling. Rondom het onderwerp ‘responsief werken’ valt er nog veel te ontdekken, leren en ontwikkelen. Met het oog daarop zoomen Platform31 en SamenspelNL komend jaar in een reeks bijeenkomsten in op het thema ‘responsieve overheid’. Centraal staat daarin de vraag: hoe kom je tot een effectief samenspel tussen actieve burgers en overheden?

Deel 1: Ervaringen en lessen in uit responsieve samenwerking bij grootschalige burgerinitiatieven

Praktijkvoorbeelden uit Leiden en Amersfoort, waar inwoners een compleet, omvangrijk park hebben ontwikkeld. Wat zijn de ervaringen van initiatiefnemers en gemeente bij het realiseren van hun droom? En welke lessen zijn hieruit te leren? Hoe kan de overheid ‘op responsieve wijze’ omgaan met dit soort initiatieven? Met medewerking van: Jeroen Maters van het Singelpark Leiden, Lia Bouma van het Elisabeth Groen, een park in Amersfoort, en Mirjam Wingelaar van gemeente Amersfoort

aanmelden