Praat mee over buurtpreventie

1 december 2021

De toekomst waarin buurtpreventie bijdraagt aan betere en veiligere buurten is al begonnen. Maar hebben we de ideaalbeelden van alle spelers wel scherp genoeg in beeld? Hoe denken de deelnemers van (WhatsApp) buurtpreventiegroepen zelf over buurtpreventie?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere veiligheidspartners aan de vraag: Welke rol speelt buurtpreventie in Nederland over 10 jaar en hoe is dat georganiseerd? Bewonersinitiatieven worden steeds populairder en ze worden dan ook toegejuicht door de overheid. Maar wat is er nodig om buurtpreventie naar een hoger niveau te tillen?

Steeds meer bewoners zijn actief binnen (WhatsApp) buurtpreventie. Buurtpreventie draagt bij aan betere en veiligere buurten. We zijn benieuwd hoe jij als betrokkene hiertegen aankijkt. Wat vind je goed aan buurtpreventie en wat zou er beter of anders kunnen? We zijn op zoek naar jouw ideaalbeeld. Praat jij ons op 24 november of 1 december bij? Als dank voor jouw inzet verstrekken we aan elke deelnemer een vergoeding in de vorm van een cadeaubon van € 25.

Vragenlijst
Om de sessie vanuit een bepaalde visie te kunnen starten stellen we het zeer op prijs als je deze vragenlijst wilt invullen. Ook als je niet kunt deelnemen aan de fysieke bijeenkomst zijn we enorm geholpen met jouw visie op buurtpreventie.

aanmelden