Platform stad en wijk: plekken van hoop en verandering

19 september 2019

Den Haag, Nederland

Er zijn steeds meer plekken in Nederland waar burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of de overheid gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken oppakken. In plaats van dat één of twee partijen het – van bovenaf – voor het zeggen hebben, gaan diverse partijen aan de slag gaan met creatieve oplossingen om lokaal het verschil te maken. Samenwerkingsverbanden waarbij nieuwe partijen aan tafel schuiven en partijen een andere taak hebben. Die verschuivende rollen en (machts)verhoudingen tussen partijen is de rode draad van het boek dat Platform Stad en Wijk tijdens dit congres presenteert met diverse presentaties, workshops, discussies en inspirerende voorbeelden.

aanmelden
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon