Ontwerpsessies Innovatiesubsidies

26 september t/m 31 oktober

Tal van gemeenten in Nederland stimuleren via subsidie (vernieuwend) lokaal initiatief in het sociaal domein. Een rondgang langs alle gemeenten en provincies van Nederland leert dat er zo’n 35 zijn die zelfs een aparte regeling voor innovatiesubsidies hebben opgezet. Is zo’n subsidieregeling een geschikt instrument om bij te dragen aan de transformatie in het sociaal domein? Tegen welke vragen en uitdagingen loop je als verantwoordelijke voor zo’n subsidieregeling aan? Die vragen zijn onderzocht, en staan aan de basis van twee ontwerpsessies voor ambtenaren van lokale overheden die belang hechten aan vernieuwing van het sociaal domein vanuit de lokale samenleving.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten staan de volgende thema’s centraal in twee ontwerpsessies:

  • Zichtbaarheid en impact. Het vergroten van de zichtbaarheid van de opbrengsten/impact van met subsidie ondersteunde initiatieven. Daarbij ook het bereiken van doelgroepen die nu onvoldoende worden bereikt.
  • Borging en vervolg. De borging van gesteunde initiatieven, aansluiting op vervolgfinanciering en -ondersteuning, en, daaraan verbonden, de vraag hoe idealiter de inbedding van een subsidieregeling in de bredere infrastructuur voor bekostiging en ondersteuning van lokale initiatieven eruit zou zien.

De sessies zijn zo opgezet dat over elk thema een introductie wordt gegeven met ervaringen en ideeën, en de deelnemers vervolgens aan de hand van ontwerptechnieken met elkaar aan de slag gaan om oplossingen uit te werken. De bedoeling is dat elke deelnemer naar huis gaat met praktisch toepasbare handvatten voor de eigen gemeente. De definitieve onderzoeksresultaten worden tijdens de eerste ontwerpsessie gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Martijn Arnoldus van Scale Matters, in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht.

aanmelden
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon