Noord-Hollands Plattelands parlement

14 oktober 2022

Pierebaan 3, Monnickendam, Nederland

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie van buurt, dorp of wijk. Maar…  dit lukt niet zonder een open blik en ontvankelijke overheid. Geef vertrouwen, ruimte en faciliteiten aan gemeenschappen. Dorpswerk Noord-Holland, de vereniging voor dorpshuizen en dorpsorganisaties organiseert voor de vierde keer het Noord-Hollands Plattelands parlement. Een inspirerende dag vol excursies in de gemeente Waterland en vele workshops.

De Raad voor de samenleving (RvS) en College van Rijksadviseurs geeft het werk van dorps- en wijkambtenaren en dat van actieve bewoners een flinke steun in de rug. Zij pleiten in het adviesrapport ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. “We zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale cohesie kunnen bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.”

Gemeenschapskracht tot bloei brengen, wat is daarvoor nodig?
Op 14 oktober gaat het over de ideeën en wensen van bewoners. Burgers en bewoners vragen: “Overheid en professionals, gun ons jullie open blik en wees ontvankelijk voor onze ideeën en wensen. Geef ons vertrouwen, steun en faciliteiten”.

Ben jij wijkambtenaar in een van de Noord-Hollandse gemeenten? Kom dan buurten bij het Noord-Hollands Plattelands parlement, meld je nu aan!

aanmelden