Masterclass Veranderkunde #1: Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten

16 januari 2020

Hogeschool van Amsterdam (HvA), Weesperzijde, Amsterdam, Nederland

De veranderkunde kan helpen om antwoord te vinden op deze vragen. De veranderkunde leert je namelijk hoe je als individu, groep of organisatie beter kan functioneren en hoe je je kan aanpassen aan de veranderende eisen van de omgeving. Daarmee kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan het lerend vermogen van lokale samenwerkingsverbanden en hoe je als (docent)onderzoeker het leren en ontdekken in stadslab-achtige omgevingen kan stimuleren. Platform Stad en Wijk organiseert daarom in samenwerking met een aantal hogescholen vier losse masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Masterclass 1: Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten
De legitimatie van gemeentelijke hobby’s middels onderzoek

Lezing door: Prof. (em.) dr. Thijs Homan (hoogleraar Implementation and Change Management, Open Universiteit Nederland)

Reactie van: Stan Majoor (lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Hogeschool van Amsterdam)

Onderzoekers van hogescholen komen vaak in situaties terecht waarbij gemeenten beweren iets te willen veranderen in de vorming of uitvoering van beleid: meer gebiedsgericht, meer burgergericht, outside-in, opgave-gericht, etc. Daarnaast zijn er tal van gemeentelijke domeinen zoals Jeugd, Zorg, Duurzaamheid en Stedelijke vernieuwing waar per koker uiteenlopende discussies spelen over doelstellingen, taken, veranderingen en innovaties en de rol van onderzoek daarbij. In deze eerste masterclass gaat Professor Thijs Homan in op de dynamiek van de veranderende gemeente. En welke rol speelt onderzoek bij het legitimeren van deze verandertrajecten? En is het eigenlijk wel de bedoeling dat er iets met de onderzoeksresultaten wordt gedaan?

aanmelden
PSW
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon