Masterclass Veranderkunde #3: De reflectieve praktijk

29 oktober 2020

De veranderkunde kan helpen om antwoord te vinden op deze vragen. De veranderkunde leert je namelijk hoe je als individu, groep of organisatie beter kan functioneren en hoe je je kan aanpassen aan de veranderende eisen van de omgeving. Daarmee kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan het lerend vermogen van lokale samenwerkingsverbanden en hoe je als (docent)onderzoeker het leren en ontdekken in stadslab-achtige omgevingen kan stimuleren. Platform Stad en Wijk organiseert daarom in samenwerking met een aantal hogescholen vier losse masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Masterclass 3: De reflectieve praktijk

Meters maken met Chris Argyris, grondlegger van het organisatieleren

Lezing door: Gertjan de Groot (Docent Publiek Management, Hogeschool van Amsterdam), onder andere op basis van de casus Zorgvrijstaat in Rotterdam

Reactie van: Guido Walraven (lector Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland)

Hoe organiseer je leerprocessen? Wat kun je leren van succesvolle initiatieven van onderop? Dat doen we aan de hand van Zorgvrijstaat in Rotterdam, één van de casestudies in het boek Plekken van hoop en verandering. Het is een initiatief van onderop dat zich inzet voor een sociale en gezonde wijk Middelland. Daartoe worden bestaande activiteiten (zoals eetclubjes) en netwerken ingezet en verder uitgebouwd om onderling vertrouwen te vergroten en steun te verlenen. Er is geëxperimenteerd met een buurtpsycholoog en een buurtpsychiater. Er wordt een Wijkbedrijf opgebouwd. Zorgvrijstaat is onderdeel van Mooi Mooier Middelland. Ook is Zorgvrijstaat een van de vijf proeftuinen van SamenBeter, een landelijk netwerk gericht op vitale en gezonde wijken. Er zijn successen en daarnaast is er ook wrijving met bestaande instituties. Als we die wrijving onderzoeken met behulp van het instrumentarium van Chris Argyris, één van de grondleggers van organisatie leren, wat ontdekken we dan? Geeft dit handreikingen om de succesvolle initiatieven van onderop verder door te ontwikkelen. Of om deze initiatieven te verspreiden? Graag gaan we deze zoektocht met jullie aan.

aanmelden