Maatschappelijk Vastgoeddag 2020: bouwstenen voor een duurzame toekomst

3 december 2020

Op 3 december 2020 houdt Bouwstenen voor Sociaal een inspirerende online bijeenkomst over wijkvoorzieningen zoals buurthuizen, scholen, bibliotheken, sport- en zorgaccommodaties.

Ga in gesprek over het belang van deze voorzieningen, hoe ze vorm te geven en te verduurzamen, het multifunctioneel gebruik van accommodaties en de lessen van corona!

Diverse prominente gasten leveren een bijdrage waaronder Paul Depla, burgemeester van Breda, Els Boerhof van Goodwell Investment, Francine Houben, internationaal architect van publieke plekken en Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving. Zij gaan in gesprek met (lokale) bestuurders en professionals van kleinschalige bewonersinitiatieven tot grote scholengemeenschappen en gemeenten. Als u wilt ook met u…

Tijdens diverse interactieve programma’s worden ook de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk besproken en gepresenteerd, waaronder de publicatie ‘Vastgoedinvesteringen met Impact’. Ook is er een kennismarkt en ruim gelegenheid om in contact te komen met alle sprekers en deelnemers die dag.

Bouwstenen is een landelijk netwerk van bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk voorzieningen en vastgoed. Het richt zich op kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en landelijke samenwerking bij vraagstukken rond scholen, kinderopvang, bibliotheken, sportaccommodaties, theaters en wijkgebouwen.

aanmelden