Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s #3: Tellen en vertellen

21 januari 2021

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

De laatste bijeenkomst draait om gedeelde ambities en draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak. We presenteren een aantal aansprekende voorbeelden van instrumenten die beleving en data combineren. Hoe kun je met elkaar het gesprek aan gaan en op basis van verzamelde en geïnterpreteerde data gedeelde ambities formuleren en een aanpak voor de toekomst uit stippelen? We gaan met elkaar in gesprek over ervaringen, wat nodig is voor een goede samenwerking en het vinden van gedeelde ambities. Ook gaat u onder begeleiding aan de slag met het vertalen van wat u heeft opgehaald uit de bijeenkomsten naar uw eigen situatie.

Lees hier meer over de Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid

aanmelden