Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s #2: vanuit het perspectief van bewoners

1 december 2020

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

In deze bijeenkomst staat het binnenperspectief centraal; de beleving van bewoners. Hoe ervaren zij hun leefomgeving? De ‘officiële statistieken’ zeggen dat hun buurt een achterstandsbuurt is, maar welke bedreigingen én kansen zien zij in hun buurt. En hoe kunnen deze belevingen worden gebruikt voor het opstellen van een gebiedsagenda? We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van bottom-up instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk. Wat kan je hier van leren? Wat zijn de voordelen en de beperkingen? En wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Lees hier meer over de Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid

aanmelden