Online meeting: wat kunnen platteland en stad van elkaar leren? VOL

21 februari 2024

De dynamiek van het buurtwerk in plattelandskernen is vaak heel anders dan die in steden. Maar er is ook overlap: een volksbuurt is soms gewoon een klein dorp, en in sommige dorpen speelt ‘stadse’ problematiek. Wat kunnen werkers in stad en dorp van elkaar opsteken? Over die vraag houden we woensdagmiddag 21 februari een interactieve (online) meeting. 

Aanleiding voor de meeting is het gesprek met gebiedswerker Chris Frencken in onze vorige nieuwsbrief. Hij vertelde hoe ‘zijn’ gemeente Voorst steeds meer ruimte maakt voor het eigen initiatief van bewoners. Samen met Chris sparren we over de ervaringen in dorps- en stadsgemeenten, en hoe die twee elkaar kunnen versterken. De online meeting duurt van 14.00-15.00 uur.

Deze meeting zit vol, maar laat ons op info@lpb.nl weten dat je interesse hebt. Bij voldoende belangstelling organiseren we een tweede meeting.