Eindcongres samensturing huizen van de wijk

20 mei 2021

Lokale samensturing van huizen van de wijk is de titel van het Raak onderzoeksproject dat in januari 2019 van start is gegaan. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is bij acht huizen van de wijk / buurtcentra gekeken naar in hoeverre er sprake is van samensturing en hoe dit proces verloopt. Nu, ruim twee jaar later, delen we de resultaten en inzichten rond het ‘hoe dan?’. Dat doen wij met een online event op 20 mei 2021.

Vanuit Pakhuis de Zwijger gaan wij via een livestream en op interactieve wijze de uitkomsten delen van twee jaar onderzoek. Daarbij komt onder andere aan de orde dat buurtlocaties in het huidige tijdsgewricht te maken hebben met twee naast elkaar bestaande besturingsmodellen: de dominante verticale besturing en het experimentele horizontale bestuur. Zijn er nieuwe rollen en overlegvormen vanuit het verticale bestuur en bijbehorende logica’s te vinden die juist passen bij horizontaal bestuur? Deze en andere vragen bespreken wij graag met u.

Er wordt nu hard gewerkt aan een programma waarbij wordt ingezet op interactief geheel met creatieve intermezzo’s, gastsprekers, interviews en tafelgesprekken. Het definitieve programma wordt in april bekend gemaakt met de mogelijkheid om u aan te melden voor deelname. Enthousiast geworden en nieuwsgierig? Blok 20 mei in uw agenda en save die date!

aanmelden