Congres Omgevingswet 2019

26 september 2019

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Stationsweg, Driebergen-Rijsenburg, Nederland

Vanaf 2021 wordt vrijwel alle ruimtelijke regelgeving gebundeld in de Omgevingswet. Dat betekent niet alleen een enorme juridische operatie, maar eerst en vooral een cultuuromslag voor gemeenten. Ambtenaren en bestuurders moeten leren omgaan met de elastieken ruimtelijke regels. Hoe kunnen ze nieuwe ruimtelijke initiatieven straks daadwerkelijk faciliteren? Wat voor personele skills, software en samenwerking is daarvoor nodig? Het antwoord komt donderdag 26 september op het congres Omgevingswet. Bent u er ook bij? Het congres wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur.

Programma

Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur. Presentatie resultaten onderzoek I&O Research naar voortgang Omgevingswet onder gemeenten

Heleen Groot, directeur Aan de slag met de Omgevingswet. Hoe staan we ervoor en wat zijn de belangrijkste resterende uitdagingen voor gemeenten tot aan de invoering van de wet? En: hoe kan het rijk hen daarin faciliteren?

Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling. Wat houdt de ‘cultuuromslag’ van de Omgevingswet eigenlijk in? Welke dilemma’s en keuzes brengt dat voor het gemeentebestuur met zich mee? En wat zijn de oplossingen?

Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet bij de VNG,  presenteert goede voorbeelden van gemeenten die zich de cultuuromslag al eigen hebben gemaakt. Hoe deden ze dat? En wat kunnen andere gemeenten ervan leren?

Kun je de Omgevingswet gebruiken als vliegwiel voor vernieuwend gemeentelijk beleid? De gemeente Raalte zette het eigen ambtenarenkorps in als lokale luistervinken en betrekt de mening van burgers nadrukkelijk bij de omgevingsvisie.

Hoe neem je de raad mee in een omgevingsvisie? Zaanstad nam professionele toekomstverkenners in de arm die workshops begeleiden waarin ambtenaren, ketenpartners en smaakmakers in de stad de beleidsmaatregelen onderzoeken die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. De raad wordt er voortdurend bij betrokken via ‘omgekeerde besluitvorming’ en masterclasses.  (bevestigd)

Voor de veranderopgave die de Omgevingswet is, pioniert Den Haag met de toepassing van 3D-technologie. Het City Engine-game maakt de gevolgen van ruimtelijke initiatieven op laagdrempelige wijze inzichtelijk. Handig voor initiatiefnemers,  handig voor omwonenden én handig voor de Haagse gemeenteambtenaren.

Gouda legt uit hoe de gemeente en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) samen optrekken in
de aanloop naar de nieuwe wet. Hoe worden beleid en uitvoering met betrekking tot de digitale opgave, de omgevingsvisie en de omgevingstafel afgestemd?

Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet in de hoofden komt van de gemeenteraad en het ambtenarenkorps? Breda nam ze mee op een gezamenlijke expeditie. Met veel doen en doorleven en zonder powerpoints!

Logo organisatie webpagina

aanmelden
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon