Bijeenkomst Versterken Sociale Kwaliteit Wijchen

5 juni 2023

Kasteel Wijchen, Kasteellaan, Wijchen, Nederland

Vanuit lab/werkplaats Wijchen werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan een gezond, sociaal, duurzaam, leefbaar en leuk Wijchen. Dit doen zij interprofessioneel, samen met inwoners, vrijwilligers en professionals, op het snijvlak van zorg en welzijn.

Belangrijke vragen in de samenwerking rondom het versterken van sociale kwaliteit zijn: Hoe dragen studenten bij aan het verhogen van de Sociale Kwaliteit? Wat verstaan wij onder dit concept? Wat is de impact voor de Wijchenaar?

De HAN organiseert samen met Provincie Gelderland, Spectrum, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en het LPB deze bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor professionals zorg en welzijn uit Wijchen, gebiedsprofessionals, beleidsmakers van gemeenten en provincie, studenten en medewerkers van de HAN en natuurlijk de Wijchenaar zelf.

aanmelden