Bijeenkomst ‘De meerwaarde van sociaal ondernemen in de wijk’

28 juni 2022

Koningstraat, 6811 Arnhem, Nederland

Sociale wijkondernemingen, buurtbedrijven en sociale coöperaties zitten in de lift. Zij zijn vaak diepgeworteld in hun wijk en weten zo kwetsbare doelgroepen te bereiken. Ze leveren een positieve bijdrage aan complexe vraagstukken als armoede, eenzaamheid en inclusie. Kenmerkend aan hun werkwijze is dat ze ondernemend zijn.

Wat doen deze ondernemers dan precies anders dan welzijnsorganisaties en werkbedrijven? Hoe kun je als gemeente sociaal ondernemen stimuleren en wat mag je van sociaal ondernemers verwachten?

Met ‘Samen Impact Maken’ bouw de leefbaarheidsalliantie Gelderland aan een Gelders netwerk van sociale wijkondernemingen, bewonersbedrijven en gemeenten. Jaarlijks organiseren we een aantal inspirerende bijeenkomsten (online en offline) waarin we kennis met elkaar delen, inzoomen op landelijke en regionale good & bad practices. Waar nodig zetten we ons netwerk in. Hiermee proberen we de transitie naar vitale en gezonde buurten en bewoners te versnellen.

aanmelden