Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

18 januari 2020

Parktheater Eindhoven, Elzentlaan, Eindhoven, Nederland

Beste actieve bewoner, professional of toekomstig initiatiefnemer. Ben jij al gestart met de Sustainable Development Goals (SDG’s), op eigen initiatief of vanuit een organisatie? Dit is je kans. Start het nieuwe jaar met een verdieping in de SDG’s. En help mee aan een betere samenleving in 2030.

Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Steeds meer wordt het antwoord op deze vragen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen). De SDG’s zijn zeventien doelen die bijdragen aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Waar denken we dan aan? Je kunt hierbij denken aan een buurtinitiatief die ervoor zorgt dat de ouderen in de wijk zich minder eenzaam voelen (doel #3: goede gezondheid en welzijn), een bewonersgroep die een plan maakt voor het gezamenlijk gebruiken van zonnepanelen (doel #7: duurzame energie) of het aanleggen van een voedseltuin bij het buurthuis (doel #12: verantwoorde consumptie en productie). Opgeteld hebben alle initiatieven gezamelijk, een enorme impact en dat willen wij laten zien!

Kom ook!
Op zaterdag 18 januari 2020 nodigt het LSA jou uit om de handen ineen te slaan om samen dit grote doel te bereiken. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bewonersinitiatieven die hiermee aan de slag zijn een podium: een unieke kans! Ontdek & ontmoet je gelijkgestemden vanuit andere sectoren en maak de verbinding met verschillende partijen via sprekers & workshops.

Deze dag kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat de basis voor gezamenlijke actie! Alles gericht op samenwerking om bij te dragen aan een duurzame, gezonde & rechtvaardige samenleving in 2030.

aanmelden
LSA-logo
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon