Als het klikt tussen kracht en macht: Bijeenkomst voor beleidsmakers en bewonersbedrijven

24 januari 2023

Heesterveld 75, 1102 SB Amsterdam, Nederland

Als ambtenaar sta je voor behoorlijk wat taaie vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Een inclusieve energietransitie, verduurzamen van de wijk, een toegenomen zorgvraag, slecht onderhoud van de buitenruimte of een tekort aan ontmoetingsplekken. In steeds meer van deze buurten vind je gelukkig bewonersbedrijven die niet wachten en initiatief durven te nemen. Dit zijn ondernemingen in handen van bewoners, die met activiteiten en opdrachten een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkeconomie. Zij maken van hun buurt een sociale, duurzame en inclusieve buurt. Bewonersbedrijven schuwen de problemen niet die voor hen dagelijkse realiteit zijn en stropen de mouwen op om de crisis te lijf te gaan. Een ideale samenwerkingspartner voor iedere gemeente toch?

Maar hoe geef je bewonersbedrijven nu op een goede manier een plek in jouw beleid, inkoop of netwerksamenwerking? Hoe steun je hen, zonder ze te overstelpen met aandacht of met bureaucratie? Hoe kun je eraan bijdragen dat voor grote impact ook publieke middelen beschikbaar komen? En hoe is de rolverdeling tussen uitvoering, beleid maken, agenderen en beslissen?

Op dinsdag 24 januari tussen 14:30 en 19:30 organiseert ‘Ondernemen met je buurt’ een bijeenkomst waarbij we met beleidsmakers en initiatiefnemers aan de slag gaan met deze en andere vragen.

aanmelden