Ervaringsdeskundigen gezocht in organisatieverandering naar maatwerk

Binnen de gemeente Noordoostpolder zijn we als Wijkbeheer aan het kantelen naar een service- en klantgerichte organisatie en willen we ons dienstbaar opstellen. Hierbij zet Wijkbeheer zich actief in om de samenleving te verbinden en van betekenis te zijn voor haar inwoners. De medewerkers zetten hun kennis en kunde in voor de wijken, buurten en dorpen, om de servicewerkzaamheden in de openbare ruimte adequaat af te handelen. Daarnaast willen we vragen van inwoners beantwoorden met ‘maatwerk’.  De inwoner van de Noordoostpolder staat hierbij centraal.

Onze vraag
Aangezien we aan het begin van een grote verandering staan zijn we op zoek naar organisaties die een soortgelijk traject reeds hebben bewandeld. Hierbij zijn we geinteresseerd in welk pad er is gevolgd en wat de ervaringen zijn. Hoe is dit traject aangevlogen? Waar liggen kansen? Wat zijn valkuilen? Hoe zorgen we ervoor dat dit organisatiebreed wordt opgepakt? Hoe nemen we onze medewerkers mee? Hoe nemen we onze inwoner mee?

Allemaal vragen die we graag willen bespreken met ervaringsdeskundigen, want we willen graag leren!

Wie wil ons helpen met deze verandering en de opgedane ervaring delen?

Contactgegevens
Jan van Putten, teamleider Wijkbeheer
j.vanputten@noordoostpolder.nl
06-48134677

Klary de Vries, projectmedewerker Wijkbeheer
k.devries@noordoostpolder.nl
Telnr: 0527-633846 

reacties

Reageren? Log in via