Spreker Pieter Tops

Pieter Tops is hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij is tevens verbonden aan de Politieacademie en houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In ‘De ondermijning van wijkgericht werken’ liet Pieter Tops zien hoe wij in ons werk energie kunnen verliezen. Hij heeft het over wijken die zo kwetsbaar zijn dat ze een voedingsbodem blijken te zijn voor ondermijnende criminaliteit. Hoe herken je het en wat kun je doen?