Spreker Hans Boutellier

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Hij studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en strafrecht. Boutellier vertelde in zijn lezing ‘Improviseren in de netwerkmaatschappij’ over de energie die hij in de wijken ziet en meemaakt. Hij geeft zijn visie op de nieuwe verhoudingen in wijken en wat nodig is voor het vinden van de juiste richting.