Ervaringsdeskundigen gezocht in organisatieverandering naar maatwerk

Binnen de gemeente Noordoostpolder zijn we als Wijkbeheer...

lees meer

Snel internet in buitengebieden: waar en hoe?

Een aantal inwoners uit een kern van Woerden...

lees meer

Hoe gaan jullie om met WhatsApp buurtpreventieborden?

Wij van gemeente Dronten hebben een aantal WhatsApp...

lees meer

WhatsApp buurtpreventieborden

Wij van gemeente Dronten hebben een aantal WhatsApp...

lees meer

Betrekken inwoners door loting

Welke gemeente heeft goede ervaringen met het betrekken...

lees meer

Voorbeelden doorzettingsmacht

Wie kent voorbeelden van doorzettingsmacht binnen gemeentelijke organisaties...

lees meer

Hoe volgt vastgoedontwikkeling op een maatschappelijk proces?

http://www.procesmakers.nl/ organiseerde 6 januari een inspiratiereis naar http://www.tetem.nl/, kunstruimte...

lees meer

Hoe ziet een vitale overheid er uit?

De locale overheid heeft de reflexen van de...

lees meer

Bewonersnetwerken, hoe?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er bewonersnetwerken...

lees meer

Privacy & informatie delen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er bewonersnetwerken...

lees meer

Wie werkt er met ‘burgerbegroting’?

Welke gemeenten werken al met ‘burgerbegroting’? En wie...

lees meer

Openbare ruimte & inzet bewoners

Veel gemeenten krijgen - om budgettaire redenen -...

lees meer

Hoe leren we van bewoners en andersom?

Op dit moment merk ik dat zowel ‘binnen...

lees meer

Sociale wijkteams, do’s and don’ts?

Het onderwerp ‘Sociale Wijkteams’ blijft toch een belangrijke...

lees meer

Maatschappelijk vastgoed als aanjager van maatschappelijk rendement?

Het plaatselijke cultuur- of duurzaamheidscentrum, wordt gewaardeerd vanuit...

lees meer

Gebiedsgerichte communicatiestrategie

Heb je een gebiedsgerichte communicatiestrategie voor je gemeente...

lees meer