Een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering van gebiedsgericht werken

Door gebiedsgericht te werken zet Amsterdam problemen en kansen van een gebied (stadsdeel, wijk, buurt) centraal en betrekt zo tegelijkertijd de juiste partijen. Daarover vertelde Arjan van Gils, voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam in het artikel Gebiedsmanager is als buurtsuper met volle schappen. Mark van Ostaijen, van het SmartUrbI onderzoeksproject, reflecteert op drie opvallende aspecten van gebiedsgericht werken; een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering. 1. Taalkundige benadering: wat zijn gebiedsmanagers nu eigenlijk? Ten eerste valt de taal op die rondom gebiedsgericht werken hangt. En bestuurskundigen die hier oog voor hebben weten dat men in de beleidspraktijk niet alleen zegt wat men ziet maar ook ziet wat men zegt. Taal heeft dus een scheppende kracht voor de handelingspraktijken die daarmee gepaard gaan en is als zodanig niet onschuldig. Vanuit die taalkundige benadering valt op dat gebiedsgericht werken omgeven is door metaforisch taalgebruik. En het is goed enigszins op te passen met metaforen want een metafoor neemt je eerst bij de hand en daarna...

meer

Gebiedsmanager is als buurtsuper met volle schappen

Problemen en kansen van een gebied (stadsdeel, wijk, buurt) staan centraal bij gebiedsgericht werken. Het helpt sectorale verkokering te doorbreken en betrekt bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen bij overheidshandelen in het gebied. Amsterdam voerde deze manier van werken structureel in. De hoofdstad hoopt daarmee tot meer slagkracht en maatwerk te komen als aanvulling op het traditionele – hiërarchische en sectorale – sturingsmodel van steden. Platform31 sprak hierover met Arjan van Gils, voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam en fervent pleitbezorger van de gebiedsgerichte aanpak.Wat is gebiedsgericht werken? “Gebiedsgericht werken is een aanvulling op het reguliere beleid. Het manifesteert zich vooral in situaties die in bepaalde wijken of buurten spelen en dus niet voor de gehele stad gelden. Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie: bij overlast gevende jeugd op een bepaald pleintje in Bos en Lommer ligt een gebiedsgerichte aanpak voor de hand. Bij de overlast van scooters komt het reguliere beleid in de vorm van wet- en regelgeving om de hoek kijken. Een...

meer