Onderzoek: De meeste buurten veranderen niet snel van karakter

De populaire veronderstelling dat stadsbuurten in een mum van tijd veranderen in hippe yuppenwijken of onveilige getto’s klopt niet. Hoewel sommige Nederlandse buurten een proces van verval of gentrificatie hebben doorgemaakt, blijven de meeste stadsbuurten stabiel in hun etnische en sociaaleconomische samenstelling en karakter, concludeert Merle Zwiers in haar proefschrift. Buurtverval en gentrificatie zijn sluipende en langdurige processen waarvan de gevolgen pas na vele jaren zichtbaar worden. In haar proefschrift Trajectories of neighbourhood change heeft Merle Zwiersgekeken hoe Nederlandse stadsbuurten zich hebben ontwikkeld over een periode van 40 jaar, op basis van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het proefschrift richt zich op veranderingen in de etnische en sociaaleconomische status van buurten als gevolg van een veranderende bevolkingssamenstelling. De belangrijkste conclusie is dat de meeste buurten redelijk stabiel zijn in hun etnische en sociaaleconomische status. Als de gebouwde omgeving niet verandert, verhuizen er, over het algemeen, soortgelijke mensen in en uit de buurt waardoor de...

meer

“Als je niet investeert in wijken, dreigt segregatie”

Op donderdag 11 oktober verwelkomt Groningen iedereen die actief of betrokken is bij wijkaanpak en wijkvernieuwing. De stad organiseert dan namelijk samen met Platform31, het G40 stedennetwerk en LSA Bewoners het landelijke congres Vooruit met de wijk! – dat inmiddels haar maximumaantal deelnemers heeft bereikt. De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf kijkt ernaar uit het verhaal van zijn stad op het congres te vertellen: “Wij hebben het idee dat we in Groningen met iets bezig zijn dat ook voor andere steden heel interessant is.” “In Groningen hebben we een lange traditie van wijkvernieuwing en wijkverbetering”, begint Van der Schaaf. “Net als zoveel Nederlandse steden hebben we in de jaren zestig en zeventig tijdens de eerste stadsvernieuwingsgolf de oude buurtjes rond het centrum opgeknapt. Daarna volgden de herstructurering van de naoorlogse en deels ook vooroorlogse wijken vanaf de jaren negentig. Die tweede wijkvernieuwingsgolf, waarbij de nadruk lag op het aanpakken van de gedateerdheid en eenzijdigheid van het aanbod, duurde eigenlijk...

meer