Gebiedsgericht voorbeeld: de Amsterdamse wijkaanpak

Al in de jaren zeventig en tachtig wilden ze in Amsterdam de lokale democratie versterken en de gemeentelijke diensten dichter bij de burger brengen. Laagdrempeligheid stond hoog in het vaandel, net als de kleine schaal. Dit leidde tot het ontstaan van deelraden. Deze vroege decentralisatie heeft een stevige impuls gegeven aan het gebiedsgericht werken zoals ze dat nu in Amsterdam kennen. Desondanks wilde men op een gegeven moment af van die energievretende bestuursorganen met gekozen bestuurders en raadsleden. Deels onder Haagse druk en deels uit financiële overwegingen, werden de deelraden afgeschaft en vervangen door minder gepolitiseerde bestuurscommissies. Dit heeft het speelveld, ook voor het gebiedsgericht werken, ingrijpend veranderd. Het beleid Wellicht dat ze in Amsterdam de schaduwzijden ervoeren en nu voor de opmerkelijke centralisatie kiezen. De beroemde burgerkrachtdiscussie is echter aan Amsterdam niet voorbijgegaan en het gebiedsgericht werken als richtinggevend idee is nog steeds springlevend. Stadsdeel Oost is daar een goed voorbeeld van. Daar is het gebiedsgericht werken al geruime tijd...

meer