Even aan mijn burgers vragen: argumenteren als burgerplicht

Impliceert het ideaal van de deliberatieve democratie dat burgers enkel mogen meedenken of ook dat ze de overheid ter verantwoording kunnen roepen? Vanaf deze maand leggen de gemeenten Utrecht en Zoetermeer enkele aangevochten beslissingen voor aan een online burgerpanel. Wat is de toegevoegde waarde van zo’n online burgerjury? Verschillende Nederlandse gemeenten experimenteren momenteel met democratische vernieuwing. Een van de manieren waarop burgers op lokaal niveau meer bij de besluitvorming worden betrokken, is door vormen van deliberatieve democratie. Dit is publieke besluitvorming waarbij informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Meestal worden burgers alleen gevraagd bij het vormgeven van beleid of bij het meedoen aan de uitvoering ervan. Maar bij De Tweede Mening, een online initiatief van deliberatieve democratie, kunnen burgers juist aan het eind van een proces de gemeente van feedback voorzien of ter verantwoording roepen. Tweede Mening Hein Albeda is een van de oprichters van De Tweede Mening. ‘De meeste deliberatieve initiatieven zijn gericht op wat gemeenten gaan...

meer

Onderzoek: Luisteren politici naar burgerparticipatie?

Daar waar de Nederlandse regering de burgerparticipatie op het nationale niveau terugschroeft, wil Vlaanderen de burgerparticipatie net te vergroten. Een parlementaire meerderheid is voorstander van een burgerbegroting. Er wordt daarnaast zowel in Vlaanderen als in Nederland op het lokale niveau uitgebreid geëxperimenteerd met burgerparticipatie. Zullen deze experimenten succesvol zijn? In een eerder blog schreef ik dat om succes te hebben, enige politieke impact noodzakelijk is. Er is weinig onderzoek naar welke burgerparticipatie-instrumenten de grootste politieke impact hebben. Het is vooral moeilijk om de impact te meten: je moet ervoor per burgertop onderzoeken wat de follow-up was. Dit is gedaan in dit onderzoek dat recent werd gepubliceerd. De bevindingen zijn fascinerend en geven aanleiding tot hoop én vrees. Onderzoeksopzet: Drie types factoren De onderzoekers traceerden de politieke impact van 571 voorstellen die werden gedaan op 39 verschillende burgertoppen in Spanje. Er was variatie in het soort burgerparticipatie. Sommige waren klassieke burgertoppen, bij andere werd er gedelibereerd op basis van gegeven informatie en...

meer