Interview Platform Stad en Wijk met Willem Stam

Het Platform Stad en Wijk onderzoekt diverse ‘plekken van hoop en verandering’. Plekken waar burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of de gemeente gezamenlijk creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties. Ze vroegen aan Willem Stam, voorzitter van het LPB, en strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder hoe hij naar de hedendaagse opgaven en mogelijke samenwerkingsvormen kijkt. De komende jaren staan gemeenten voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Welke zijn volgens u de belangrijkste? “Dat zijn er veel. Neem alleen al het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van onze steden. Dat raakt verschillende subthema’s zoals energiehuishouding, gezondheid, voedsel, waterbeheer en het gasloos maken van de woningvoorraad. Naast deze nieuwe opgaven blijft het in stand houden van de leefbaarheid een uitdaging. Gemeenten bezuinigen al jaren op beheer en onderhoud, met daaraan gekoppeld een beroep op burgers om méér te participeren in het schoon, heel en veilig houden van hun eigen buurt. Die combinatie heeft nog niet altijd tot de beste resultaten geleid.” Hoe kunnen deze vraagstukken het...

meer