Programma LPB Meetup Zutphen

Met het programma van de LPB Meetup zet Zutphen de volgende stap in het gebiedsgericht werken. Voor jou als bezoeker, en voor Zutphen zelf door het toetsen van de eigen werkwijze door de bezoeker.

Hoe werk je vanuit een krachtige rolopvatting? Hoe creëer je een speelveld voor actief burgerschap? En hoe produceer je in partnerschap? Je ontmoet lokale helden in Zutphen over actuele thema’s als Sociale inclusie, Aanjagers en verbinders, Kwetsbaar in de wijk, Nieuwe democratie, Openbare ruimte als communicatiemiddel, Jeugd van tegenwoordig, Vluchtelingen, Samenwerkend ondernemerschap. Zo leren we over kracht en kwetsbaarheid. En herken je dan de Zutphense aanpak en rolopvatting?

Samen met jou zetten we de volgende stap in het gebiedsgericht werken. Ben jij daar ook aan toe? Dan zien we je graag op 28 juni in Zutphen. We hebben er zin in!

Komende weken wordt het programma aangevuld met meer informatie. Houd deze pagina dus in de gaten.

Ochtend

De ochtend gaat over:
• Een krachtige rolopvatting,
• Een aantrekkelijk speelveld voor actief burgerschap,
• De zelfstandige professional en productie in partnerschap.

Middag

In de middag geniet je van een ontspannen fietstocht. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s, met onderliggende onderwerpen:

Sociale inclusie

 • Inclusie organiseren vanuit maatschappelijke netwerken
 • Een plek waar iedereen mee kan doen
 • Dementie; meedoen in geborgenheid

Aanjagers en verbinders

 • Toedeling van geld door maatschappelijke netwerken
 • Senioren als aanjagers
 • Een buurthuis bouwen met de buurt

Kwetsbaar in de wijk

 • Toegangen sociaal domein onderling versterkend
 • Sociaal wijkteam als goede buur
 • “Gewone” huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe democratie

 • Right to Challenge; welke rol pak jij?
 • Burgerbegroting, samen leren

Openbare ruimte als communicatiemiddel

 • Sociale uitdagingen, vluchtelingen en energietransitie in een toekomstbestendige wijk

Jeugd van tegenwoordig

 • De openbare ruimte als klaslokaal
 • Ruimte voor jongeren
 • Kwetsbaarheid als kracht

Vluchtelingen

 • Een asielzoekerscentrum met draagvlak
 • Nederland leren kennen vanuit vriendschap
 • Meedoen in Zutphen

Samenwerkend ondernemerschap

 • Samenwerken aan de binnenstad als speerpunt
 • Evenementen; balans tussen leefbaar en levendig
 • Sociaal ondernemerschap in Zutphen