Workshop: Verhalend verbinden

Kijken door de bril van de buurtwerker.

Deskundigen schrijven honderduit over de transformatie van wijkteams in het land. Maar wat is het verhaal van de professionals zelf? In hoeverre luisteren we naar hun verhaal? Wat hebben zij te zeggen over de ontwikkelende buurtteams in Assen?

We nemen je mee naar de tijd van het ontstaan van vuur. Want met het ontstaan van vuur ontstonden ook kampvuren. En rondom die kampvuren vertelden de jagers en verzamelaars elkaar verhalen over hun ervaringen van overdag. Die uitwisseling van ervaringen zorgde ervoor dat de overlevingskansen van de mens vergroot werden. Zie daar de kracht en het belang van verhalen!

We leven in een tijd van technologische versnelling. Maar technologie kan thema’s zoals uitsluiting, duurzaamheid en zingeving niet oplossen. Door te luisteren naar elkaars verhalen, staan we bewust even stil en ontstaat wederzijds respect en begrip.

Deze interactieve workshop gaat over de zoektocht van buurtwerkers. Wat zijn hun parels en puzzels en wat heeft deze methode opgeleverd? Maar het brengt je natuurlijk ook verrASSENde verbindingen. Want hoe kan jij de kracht van verhalen gebruiken in deze tijd van verandering? Wil je dat weten? Schuif dan aan!