Workshop: Creative Communities

Professionals die op creatieve wijze de gemeenschap versterken. Dat zijn de aanjagers van de vernieuwing binnen het sociale domein. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Gilde Creative Tinkers laten ons proeven van hun nieuwe leergang.

Samen gaan we aan de slag om vanuit orginaliteit en een onorthodoxe houding, met lef, creativiteit en sociaal ondernemerschap een aantal van jullie ideeën uit te werken. Een sterke community wordt gebouwd vanuit de innovatiekracht, oplossingen en antwoorden uit de community zelf. 

  • Wat gaan jullie vernieuwen/veranderen?
  • Hoe gaan jullie dat vernieuwen/veranderen?
  • Waarom gaan jullie dat vernieuwen/veranderen?

Dat zijn de vragen waar we in de workshop Creative Communities mee aan de slag gaan. Om te komen tot verrassende verbindingen en creatieve oplossingen.