Workshop: Mijn Buurt Assen

Mijn Buurt Assen, stedelijke vernieuwing, maar dan anders! Vanaf het eerste moment werken bewoners, ambtenaren en uitvoeringsorganisaties samen om de stad mooier en leefbaarder te maken. In de gebiedsgerichte aanpak van Assen is integraliteit de status quo. Maar hoe doen ze dat dan? En wat zijn hun succesfactoren?

Bewoners uit de wijk de Lariks hebben samen met woningcorporatie Actium meegedacht en bepaald welke werkzaamheden aan hun woning werden uitgevoerd en voor welke aannemer werd gekozen. In dit traject stond de klantvraag centraal en kreeg participatie en de zeggenschap van de bewoners een prominente rol. In het samenwerken binnen Mijn Buurt Assen wordt door de  Gemeente, Vaart en Actium participatie steeds verder ontwikkeld.

Hoe geef je dit proces vorm? Tot hoever reikt je bandbreedte als organisatie? Wat en wie heb je nodig om dit te realiseren? Deze onderwerpen komen aan bod in deze workshop. Vervolgens wordt deze werkwijze ook vormgegeven in de openbare ruimte.