Workshop: Wijkambtenaar: de ambtenaar met de X-factor!

Als de samenleving verandert, de rol van welzijnswerk en de gemeente verandert. Wat doet de wijkambtenaar dan? Over het zoeken naar verbindingen binnen een veranderend krachtenveld.

We gaan voorbeelden van anders verbinden bespreken. Wat is het effect van anders in gesprek gaan met bewoners? Wat voor rol heeft de wijkambtenaar dan? Nog steeds een doorverwijzer? Of een verbinder? De gemeente komt steeds meer op afstand, geldt dat ook voor de wijkambtenaar? Kunnen ervaringsdeskundigen hier dan een bijdrage in leveren? En wat is de rol van de buurtteams? Zetten zij zich vooral in op zorg? Of ook nog op welzijn?

De ambtenaar met de x-factor heeft een andere houding: loslaten, en de wens van bewoners centraal stellen. Deze ambtenaar zorgt dat er zo weinig mogelijk last van regels wordt ondervonden.