Training: Werken met Netwerken

Samenwerken wordt steeds belangrijker! Voor de overheid het  bedrijfsleven, professionele instellingen, informele organisaties en inwoners. Deze verschillende partijen hebben niet altijd voldoende geld en kennis om hun maatschappelijke doelen te bereiken. Er ligt een belangrijke opgave om met organisaties en individuen efficiënt en resultaatgericht samen te werken om maatschappelijke doelen te bereiken.

Steeds vaker werken we hierbij als overheid niet langer vanuit hiërarchie en met een juridisch en/of financieel instrumentarium. De uitdaging is om een netwerkomgeving te creëren, waar de overheid niet meer de klassieke sturingsrol kan of wil oppakken om op resultaat te sturen, maar waarin gericht met partners in de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke doelen.

Maak kennis met de training tijdens de LPB Meetup!
Goed samenwerken blijkt in de praktijk soms best een zoektocht te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding. Je maakt kennis met de tweedaagse training ‘Werken met Netwerken’. Hierin krijg je tools aangereikt die je helpen een netwerk vorm te geven, op gang te helpen en te onderhouden. Deze methoden helpen de netwerker om te herkennen wat er gebeurt in een netwerk en geven handvatten om effectief te kunnen acteren in bepaalde situaties.

De tools zijn vooral gericht op het scherp krijgen van het initiatief en het stadium waarin het zich bevindt, de samenstelling van het netwerk, de interactie tussen leden van het netwerk, verschillende rollen in een netwerk en de posities van actoren in de structuur. Ook worden methoden aangereikt voor monitoring en evaluatie om de voortgang in netwerken in beeld te brengen.

Het ‘Werken met netwerken’ is ontwikkeld door Wageningen UR en al vele malen in de praktijk toegepast. Tijdens de training kunnen de tools gelijk op eigen casussen worden toegepast. Inmiddels zijn er in Assen een aantal mensen getraind om zelf de training te kunnen geven en passend bij de netwerk gedachte zijn dat zowel  mensen van de gemeente als van andere organisaties.

Terugblik
“De theorie is praktisch. Het geeft een mooi inzicht van hoe het netwerk eruit ziet en wat de verschillende rollen zijn. Dit werkt verhelderend maar geeft ook zeker nieuwe inzichten. We hebben kunnen ervaren hoe het in beeld brengen van een netwerk, met de bijbehorende theorie, problemen in de samenwerking in kaart brengt en helpt deze op te lossen.” – Lianne Nesselaar, Participatieraad Assen