Spreker: Ferenc van Damme

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige interactieve discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.

De provincie Overijssel is, nu onder de noemer ‘Eigentijds Bestuur’, al 8 jaar bezig op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu rond de 70% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt?

Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!

‘Elimineer de burger’ nazorgpakket
Mentality test van Motivaction Hier kan je de ‘Mentality’ test doen om te zien tot welke mensensoort, ‘sociaal milieu’, je het meest behoort.

mentalityModel

Bekijk ook nogmaals de presentatie van Ferenc van Damme op de LPB Meetup in Assen.

Op ons ‘JIJ & Overijssel’ platform kunnen mensen gratis de hele ‘Verandering van Tijdperk‘ lezing van prof. Jan Rotmans in de serie ‘JIJ Inspireert!’ ervaren. Zie ook de interessante en inspirerende bijdragen (van met name Martijn Aslander en Jan Rotmans) aan het mede door ons opgezette ‘!nnovate, het Grootste kennisfestival van Nederland‘. En lees hier Rotmans’ boek ‘Verandering van tijdperk‘.

Russell Brand’s boek ‘Revolution‘ (in het Nederlands), ‘voor eerlijkere, sexy samenleving, die leuk en uitnodigend is’. En deze 10 minuten video van een BBC interview door de gerenommeerde journalist Jeremy Paxman met de Engelse komiek/acteur/revolutionair Russell Brand is prachtig kenmerkend voor de ‘clash’ tussen de ‘oude (systeem) wereld’ (Jeremy Paxman) en de ‘nieuwe (chaos) wereld’ (Russell Brand).

Martijn Aslander: ‘Nooit af‘: “De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Oftewel: Nooit Af.”

Rutger Bregman over ‘De Toekomst van Politieke Idealen‘. Mooi artikel over jongeren en de noodzaak om de democratie als de bliksem opnieuw uit te vinden. Met een testje om te zien of je zelf eigenlijk wel bekwaam bent om aan de democratie deel te nemen!

Lezen! ‘Leiderschap in 2025’.

De les na Trump: het is tijd voor oprechte interesse in elkaars werkelijkheid op De Correspondent. En Positief Nieuws.

De Trendrede 2017.

Heel interessant artikel (en de hele site, trouwens!) op Sociale Vraagstukken: ‘Wat weten we eigenlijk over actieve burgers‘. Het bevestigt dat ‘we’ gewoon echt nog niet weten hoe we de ‘unsusual suspects ‘ moeten benaderen, en wat die mensen verstaan onder ‘actief deelnemen aan de samenleving’: “Wat daarbij opvalt is dat het merendeel van het onderzoek is gedaan naar ‘actieve burgers’ – burgers die reeds betrokken zijn. De ‘minder actieven’ – vanuit de gangbare beleidsbril bekeken – zijn nog onderbelicht. Veel aanpakken van overheden en andere instituties zijn gericht op de relatief makkelijk te bereiken groep: de ‘verantwoordelijken’ – zoals de WRR deze groep noemt (ongeveer een derde van de bevolking). Deze groep is in het algemeen bereid en in staat tot actieve betrokkenheid: zij hebben reeds de passende ‘toerusting’. We weten nog weinig over mogelijkheden om de andere door de WRR onderscheiden groepen te betrekken: de ‘Critici’ (zo’n 25 procent), de ‘Pragmatici’ (ook ongeveer 25 procent) en de ‘Volgzamen’ (15 procent).”

Voorlopig geeft een onderzoek van Trouw/VU aan dat de ‘niet-usual suspects’ (66 % van de bevolking) op dit moment liever een sterke leider/leidster wil, dan ‘actief burgerschap’ en ander ‘democratisch geneuzel’.

En dat sluit (wat Ferenc betreft) weer strak aan op de constatering van de Raad voor het Openbaar Bestuur (zie rapport ‘Loslaten in Vertrouwen‘) dat zegt: “Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving vraagt om een urgente en radicale paradigmashift in de functie, rol en werkwijze van de politiek, het bestuur en het ambtelijke apparaat.”

Een goed artikel op De Correspondent over de kern van Ferenc’ project ‘Experimenten’: ‘Het antwoord op populisme is niet méér fatsoen. Integendeel!‘ Hoog tijd om uit ons wereldje van ‘Verantwoordelijken’ (‘Fatsoenlijken’, of ‘Elite’ of hoe je ons weldenkende betweters, politici, bestuurders en beleidsmakers ook maar zou willen noemen) te stappen en de belevingswerelden van ‘Buitenstaanders’ en ‘Pragmatici’ serieus te nemen!
‘De ‘reaguurders’ zijn geen gevaar voor de democratie, ze zijn een geschenk. Eentje dat ze zelf onhandig verpakt hebben in prikkeldraad, maar toch. Hun woede is toch niets anders dan een blijk van betrokkenheid? Een verlangen om betrokken te mogen worden bij het gesprek over de inrichting van de samenleving? De elite kan schelden op dat prikkeldraad en zich ervan afwenden. Maar ze kan ook proberen de betrokkenheid te zien en uit te pakken.’

Hier is nòg een artikel, over de noodzaak tot de ‘urgente en radicale paradigmashift’ in de democratie, dit keer uit Binnenlands Bestuur: ‘Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dán kruipt de democratie uit zijn diepe crisis. Met gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. De minister kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar een burgerjury. Laten we het uitproberen. Als je het waarachtig doet, gaar het echt niet mis!’

Ook heel interessant: Matt Ridley ‘The Evolution of Everything‘: “We are taught that the world is a top-down place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.”.