Workshops, masterclasses en excursies

We hebben een gevarieerd en ruim aanbod aan workshops, masterclasses en excursies. Jij bepaalt zelf hoe jouw donderdagmiddag eruit ziet. Voor ieder wat wils op verschillende plekken in de polder. Ben jij geïnteresseerd in de veranderende rol van de overheid? De ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving of het sociale domein? Het kan allemaal!

Al bij het aanmelden maak je een keuze welke workshops je wilt volgen. Kies je voor één van de dorpen? Dan heb je een samengesteld pakket, je volgt dan  de drie workshops op die locatie. Kies je voor Emmeloord? Dan kun je zelf je programma samenstellen. Uit in totaal 15 verschillende workshops mag je er drie  ‘mix & matchen’. Onthoud de nummers van jouw workshops. Die heb je nodig bij het aanmelden.

Bekijk hier de timetables:

Timetable dorpen juist

Timetable Emmeloord

Legenda

Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Fysieke leefomgeving                           Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43 Excursie

Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Sociaal domein                                      Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32 Masterclass

Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Veranderende rol overheid                   Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34 Workshop

Leestijd: 20 minuten

 Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma

Volgeboekt afbeelding

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.12

Maximaal 25 deelnemers 

 1. Huisvesting arbeidsmigranten goed geregeld  Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

In Noordoostpolder werken het hele jaar rond een paar duizend arbeidsmigranten. Vooral in de land- en tuinbouw, maar ook in andere sectoren.  Dit zijn zowel mensen die hier kort verblijven, als mensen die zich hier na verloop van tijd vestigen. Om de tijdelijke huisvesting goed te regelen hebben we beleid opgesteld. Hierin is bepaald waar huisvestingslocaties van verschillende omvang  (20, 100 of 300 personen) mogen komen en hoe de spreiding hiervan is geregeld. Bij grotere locaties wordt de omgeving nauw betrokken via  klankbordgroepen. In deze workshop wordt het huisvestingsbeleid toegelicht en gaan we in op de integratie van de arbeidsmigranten. Hoe gaat integratie in de rest van Nederland? We horen ook graag jouw ervaringen op dit gebied.  

 

 1. Laat je verrassen! Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

vrouw-met-een-bord-in-het-gezicht-met-een-vraagteken_1134-555Wat je precies gaat  beleven tijdens deze creatieve sessie is nog een verrassing, maar dat het een avontuur wordt is zeker. Hoe maakbaar kan de wereld zijn wanneer je in de huid van een ander kruipt? Je maakt het mee tijdens deze sessie in  de voormalige katholieke kerk van Bant, de Bantsiliek. De Bantsiliek is omgebouwd tot een prachtig multifunctioneel centrum.  

 

 

 

 1. Leve de “lastige” inwoner! – écht ruimte bieden aan een initiatiefnemende samenleving Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32logonautus

We roepen allemaal dat we meer aan willen sluiten bij de initiatieven van onze inwoners, maar in de praktijk blijkt dit nog best lastig. Want hoe doe je dat nu echt en waarom willen we dit eigenlijk? Bij Nautus komen deze vragen regelmatig voorbij. In deze masterclass geven zij antwoord op deze vragen aan de hand van hun ervaringen. Ook biedt Nautus een aantal praktische tips waarmee je zelf aan de slag kunt in je eigen gemeente. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom naar de masterclass!

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma

Volgeboekt afbeelding

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.22

Maximaal 25 deelnemers

 1. Multifunctionele accommodatie Rutten Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

   

ruttenDorpsbelang Rutten besloot in 2011 dat  een multifunctionele accommodatie met zoveel mogelijk functies bij elkaar, noodzakelijk is voor de leefbaarheid van een kleine kern als Rutten. Dorpsbelang nam het initiatief om met de gemeente, de professionele partijen en verenigingen de handen in een te slaan. Met druk op de politiek en op de scholen is het hen gelukt om alle partijen te enthousiasmeren en ze te overtuigen  om  in één gebouw te participeren. In 2020 wordt het MFA geopend en kunnen alle bewoners er terecht voor buitensport, het dorpshuis, onderwijs, kinder- en peuteropvang.

Dorpsvereniging Rutten neemt je in deze workshop mee door het proces dat zij sinds 2011 doorlopen om te komen tot het MFA. Kom kijken naar het dorp dat niet te stoppen is!

 

 1. Een “dorpsgek” is zo gek nog niet Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

  Schermafbeelding 2018-06-01 om 22.28.54

Gemeentelijk beleid als gevolg van bezuinigingen leidt vaak tot inkrimping of uitkleden van voorzieningen. Nu heb je van die mensen, gek op hun dorp, die dat niet laten gebeuren en zelf initiatieven ontwikkelen. Waaruit uiteindelijk, in samenwerking met de gemeente, iets moois groeit. Voorbeelden in Rutten zijn: de leukste speeltuin van Flevoland en andere vele verfraaiingen van het dorp.

Nicolo Plomp van speeltuin Rutten en Marijke Woollard van werkgroep FRAAI! Rutten vertellen je in deze workshop hoe dit tot stand is gekomen en door hen wordt beheerd. Daarna nemen ze je mee op excursie langs diverse projecten in Rutten.

 

 1. De kracht van communitybuilding Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Wijken zijn gebouwd op sterke onderlinge relaties. We gaan07-Verbinding uit van de kwaliteiten van mensen. Geen focus op de problemen, maar kijken naar wat kan! Welke interesses hebben mensen, welke ervaringen, kennis en kunde? Vanuit daar bouwen aan relaties en bouwen aan een gemeenschap. Asset Based Community Development kent een jarenlange traditie en leeft als nooit tevoren. Ontdek  de community builder in jezelf, in deze sessie gegeven door Thijs van Mierlo van LSA (netwerk voor bewonersinitiatief).

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.29

Maximaal 25 deelnemers

 1. Op zoek naar nieuwe verbindingen Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

mercatusSinds enkele jaren verschuift de samenleving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van inwoners wordt vandaag de dag meer zelfstandigheid verwacht.  De participatiewet en het scheiden van wonen en zorg, leiden ertoe dat woningcorporatie Mercatus naar een andere rol in de samenleving groeit.

Mercatus wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de verandering van de samenleving. Onderwerpen zoals armoede, leefbaarheid, overlast en zorg maken duidelijk dat  niet alle bewoners voldoende zelfredzaam zijn.

In deze workshop laat Mercatus zien hoe zij verbinding zoeken met lokale partners en horen graag van jou hoe jij de nieuwe rol van de woningcorporatie als samenwerkingspartner ziet. 

 

 1. Cultuur historisch Nagele Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43

museum nageleNagele is een bijzonder dorp. Het is namelijk het enige dorp in Europa met alleen maar platte daken. Platte daken? Ja, platte daken! Het dorp is één van de dertig door het Rijk geselecteerde naoorlogse gebieden met bijzondere cultuurhistorische betekenis. Ontdek de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuursgeschiedenis in museum Nagele. Onder leiding van een gids krijg je een rondleiding langs de expositie. Je hoort het verhaal over de belangrijke rol van de ontwerpers van het Nieuwe Bouwen zoals Rietveld, Merkelbach en Van Eyck Maak een wandeling langs de buitenexpositie en bij voldoende tijd ook nog door het dorp.

 

 1. Gebieds-DNA + Groenstructuurplan Nagele Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

DNA_PolderdorpenAlle 10 dorpen in Noordoostpolder hebben sterke karakteristieke eigenschappen, vertaald in het dorps-DNA. In het DNA staan de ruimtelijke kwaliteiten, die als bouwstenen dienen voor de toekomst(ige ontwikkelingen). Het DNA stamt uit 2010. Zijn de bouwstenen van toen nog houdbaar? Graag gaan we met jou in gesprek en op zoek naar aanvullende en/of nieuwe inspirerende bouwstenen.

Nagele is als laatste van de tien dorpen gebouwd. De architectuur in dit dorp is uniek De groenstructuur is onlosmakelijk onderdeel van dit ontwerp en dus van het DNA van Nagele. Om het groen in het dorp nieuw leven in te blazen, is samen met inwoners een modern groenstructuurplan gemaakt. We presenteren het nieuwe plan en laten zien hoe we de oude unieke waarden gebruiken om het dorp in een modern jasje te steken.

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.34Volgeboekt afbeelding

 

In de wijk, uit de uitkering Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Schermafbeelding 2018-06-01 om 23.03.42In een wijk of buurt zijn vaak tal van onderwerpen die de wijk graag zelf op wil pakken, zoals het groenonderhoud, de leefbaarheid, sociale controle en meer. Tijdens deze brainstorm denken we als Werkcorporatie graag met jullie na over de manier waarop inwoners met een uitkering een bijdrage kunnen leveren en waarmee ze de uitkering (uiteindelijk) verlaten. Win-win. De werkcorporatie bemiddelt inwoners die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden om dit moment in samenwerking met Buitengewone Werkgevers.

Kunnen we werkervaringstrajecten opzetten, begeleid door vrijwilligers  die gekoppeld zijn aan bedrijven in de buurt of die werkzaam zijn in de buurt? Wat zijn de mogelijkheden? De obstakels?

Vind je het leuk om dit te onderzoeken? Meld je aan en brainstorm mee!

 

 1. Wat leert het leven van de Schokker ons? Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Schokland-Noordoostpolder0394Midden in de Noordoostpolder ligt een mysterie: het voormalige eiland Schokland.  Deze archeologische plek vol prachtige bodemschatten, waar de mens eeuwenlang in strijd met de natuur heeft gewoond, heeft de status van Werelderfgoed.   Deze interactieve workshop gaat over de transitie: van boer naar visserman; van eilandbewoner naar bewoner op het vasteland; van scheepvaart naar wegverkeer; van vluchten voor het water naar vluchtelingen opvangen en van vroeger  strijden tegen het oprukkende water naar het nu strijden voor een hoger waterpeil voor behoud van de archeologie Welke lering kunnen we trekken uit het leven de Schokker door de eeuwen heen. William Vercraije van Toerisme Schokland neemt je mee terug in de tijd.

 

 1. Designdenken Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Schermafbeelding 2018-06-02 om 09.17.55Het is niet gemakkelijk om de impact en ‘zachte’ verhalen van inwoners te vertalen naar ‘harde’ organisatiedoelen. In deze interactieve sessie laten Vincent Anker en Vera Winthagen van de gemeente Eindhoven je ervaren hoe je met de tools van designdenken meer doorzettingsmacht voor gebiedsgericht werken kunt creëren binnen je eigen organisatie. Zij doen dit met beelden, verhalen en objecten.

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma

Volgeboekt afbeelding

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.41

Maximaal 25 deelnemers

 1. Initiatieven uit de wijk omzetten naar daden Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

23-Teamwork-4Creatieve, innovatieve en verrassende ideeën vanuit de wijk bereiken vaak wel de wijkprofessionals en komen terecht op de beleidsafdeling. De link met de co-creatie in de uitvoering is en blijft door de soms verkokerde organisatiecultuur lastig. En dat terwijl steeds meer gemeenten wel inzetten op het wijk of gebiedsgericht werken. Hoe kun je hier als wijkprofessional mee omgaan?

In deze workshop gaan Platform31, A+O Fonds Gemeenten en het LPB met jou aan de slag om hiervoor praktische handvatten te vinden. Ook presenteren zij je de eerste oogst van de leerkring “Wijkgericht werken voor wijkprofessionals”.

 

 1. Een bos vol waterloopkundige modellen Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43

Waterloopbos-IMG_3464Het Waterloopbos, een bijzondere plek waar onze geschiedenis levend wordt gehouden en de natuur de ruimte krijgt. In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water. Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos heeft plaatsgevonden. Er werd gezocht naar de beste manier om te voorkomen dat havens dichtslibben of dat schepen vergaan door onvoorziene golfslag. De waterloopkundige modellen waarmee hydrologen van 1951 tot 2015 onderzoek deden naar de effecten van sluizen, kribben, gemalen en waterkeringen vind je nog terug in het bos. Een vervreemdende plek. Ontdek de geschiedenis en de plannen voor de toekomst, tijdens een rondleiding met gids. De gidsen in het Waterloopbos zijn voormalige werknemers die zich nu als vrijwilliger inzetten.

 

 1. Crowdfunding in jouw gemeente? Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

  15-Crowdfunding

Platform NieuwePioniers.nl helpt initiatiefnemers bij het neerzetten van hun verhaal (storytelling), het maken van een plan van aanpak met daarin wat nodig  is aan kennis en handjes (crowdsourcing) en middelen (crowdfunding) en het maken van een campagneplan. In de eerste anderhalf jaar zijn al vele – ook duurzame – initiatieven met hulp van het crowdfundingsplatform van de grond gekomen. En het blijkt een prima middel voor inwoners om initiatieven te realiseren.

Rick Rolleman, gebiedsmanager in de gemeente Haarlemmermeer doet tijdens deze workshop uit de doeken wat de ervaringen met het gemeentelijke initiatievenplatform zijn.

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Programma 

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.45

Maximaal 25 deelnemers

 1. Een leven lang wonen in Luttelgeest Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

ObjectLarge__MG_4922001 (1)Ook al zijn er geen voorzieningen meer, iedereen moet altijd kunnen blijven wonen in het dorp vinden de inwoners van Luttelgeest. En dat geldt ook voor senioren. Zo startte vier jaar geleden het project “De ontmoeting, een leven lang wonen in Luttelgeest”. Gezelligheid en hulp zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden.

Centraal staat “De Ontmoeting”, een ontmoetingsplek waar een aantal keer per week allerlei activiteiten worden georganiseerd en waar inwoners terecht kunnen voor een maaltijd..  Ongeveer 60 vrijwilligers leveren hulp als dit nodig is. Er is een busje om boodschappen mee te doen, er is een mamacafé en er zijn uitstapjes. Om mensen op tijd te voorzien van goede informele zorg is vanuit het dorp een vrijwillige dorpsondersteuner aangesteld die bewoners bezoekt en adviseert.

In deze masterclass vertelt Emeline Kleber, lid van de projectgroep, je alles over het ontstaan, de organisatie, de relatie tot anderen en de rol van de gemeente.

 

 1. Een reis rond de wereld in 45 minuten Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.43taal bindt

Als je elkaar wilt verstaan, kom je overal! Maak samen met bewoners van het AZC een puzzeltocht. Ontmoet mensen vanuit de hele wereld. Taal bindt ons. 

 

 

 

 1. Inspelen op de diversiteit in de samenleving Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Schermafbeelding 2018-06-01 om 22.15.01Door de komst van vluchtelingen en migranten is de samenstelling van onze bevolking  diverser geworden. De hulp en ondersteuning die wijkteams bieden, sluit nog niet altijd naadloos aan op de behoeften van deze doelgroepen. Effectief omgaan  met die diversiteit is noodzakelijk voor wijkteams.

In deze workshops legt Hans Bellaart van het Verwey – Jonker Instituut je uit waarom dit nodig is. Ook geeft hij je hiervoor vijf bouwstenen. Naar aanleiding hiervan gaat hij graag met jou in gesprek over hoe wijkteams in haalbare stappen kunnen toewerken naar een meer diversiteitssensitieve hulpverlening.

Schermafbeelding 2018-05-28 om 09.54.35

Zelf samenstellen 

Schermafbeelding 2018-05-28 om 13.47.54

 1. Alice in vrijwilligersland Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

vrijwilligersEr zijn gewoonweg niet genoeg vrijwilligers. In de toekomst wordt dit probleem nog nijpender. Je wilt niet altijd dezelfde vrijwilligers vragen en je wilt een doorsnee van de bevolking betrekken. De actieve inwoners krijgen zoveel op hun bordje, dat je je kunt afvragen of dit nog reëel is. De opdrachtgever is duidelijk: burgerparticipatie is noodzakelijk. Maar hoe dan? Nu en in de toekomst? Onderzoek laat zien dat er voldoende vrijwillige energie is. Waar zit de frictie?

Jolanda van Dijk van PGOsupport vertelt je alles over het vinden en binden van vrijwilligers. 

 

 1. Voorzien in vastgoed Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

buurthuusEen buurthuis in eigen beheer? Vanuit de dorpsvisies blijkt dat maatschappelijke activiteiten belangrijk zijn voor de leefbaarheid en sociale cohesie in Noordoostpolder. In veel gevallen worden deze activiteiten gefaciliteerd middels gebouwen. De gemeente  is meestal eigenaar, beheerder of subsidieverstrekker. In de uitvoering hebben bewoners vaak een rol. Maar hoever kun je gaan met zelfbeheer en wanneer doe je het ‘goed’? Om waardevolle activiteiten nu en in de toekomst te blijven faciliteren en om de middelen op de juiste manier in te zetten, is een integraal en strategisch beleid nodig. Gemeente Noordoostpolder heeft  ‘Voorzien in vastgoed’. 

 

 1. Servicegericht werken bij Wijkbeheer Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

InnovatieWijkbeheer is van oorsprong het cluster dat zorgt voor de uitvoering van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. In de afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt van uitvoering naar regie. De komende jaren willen we door ontwikkelen naar een servicegerichte en participerende organisatie. Om hiertoe te komen richtten we het Innovatielab op. Hier bespreken we casussen uit de praktijk en denken we na over de vragen “Hoe is de service nu? Hoe ver kunnen en willen we gaan om dit beter te maken?”. Een creatief proces dat ervoor zorgt dat de cultuuromslag handen en voeten krijgt. Jan van Putten van het cluster Wijkbeheer van de gemeente Noordoostpolder vertelt je er in deze workshop alles over.

 

 1. De deur op slot. Hoe snel kom je binnen? Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

deurVeiligheid voorop! Maar hoe? Woninginbraken, overvallen en babbeltrucs, hoe kun je dat (als buurt) zoveel mogelijk voorkomen? Tijdens deze workshop gaat het over de buurtgerichte aanpak en preventietips. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de VR experience, waarbij je met behulp van een 360 graden film een babbeltruc in de supermarkt ervaart. En een ex-inbreker laat in een korte film zien hoe hij zijn werk doet. Centrale vraag: wat kun je samen doen om te komen tot een veilige leefomgeving?

 

 1. Passend organiseren: het waarom van de gemeente Noordoostpolder als organisatie Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

passend organiserenEr worden allerlei modewoorden gebruikt voor wat we als overheidsorganisatie doen. Soms spreken we over “de bedoeling” of “de golden circle”. Voor ons in Noordoostpolder geldt dat we van betekenis willen zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Lekker makkelijk dus. Maar hoe doen we dat? En hoe weet je of dat ook lukt?

Hoe zorgen we er als lokale overheid voor dat de samenleving blijft creëren? Wat is onze rol daarin? En hoe verbinden we de partijen? Van maken (zelf bedenken en doen als overheid) naar makelen (zorgen dat de samenleving de toekomst vormgeeft en daar ruimte voor krijgt). Daar gaat deze workshop over, gegeven door gemeentelijk directeur Iwan Valk. 

 

 1. De nieuwe route in het gebiedsgericht werken Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

Volgeboekt afbeeldingWanneer we willen dat  inwoners weer werkelijk eigenaarschap krijgen over de dingen die belangrijk voor hen zijn, moeten we gezamenlijk anders  denken, anders organiseren en anders doen. De Nieuwe route in het gebiedsgericht werken geeft hierin richting. Anke Siegers van DatIsHelder.com neemt je mee  in de transitietheorie en verschuiving van waarden naar een nieuwe manier van samenwerken. Tijdens een interactieve en inspirerende masterclass legt ze verbanden met de manier van werken die is ontstaan na de industriële revolutie. Hoe kunnen we samen met betrokkenen besluiten zodat zij eigenaarschap krijgen en houden over hun eigen situatie en oplossingen? Wat betekent dit voor ieders rol? De masterclass biedt je praktische tools waarmee je aan de slag kunt. 

 

 1. Mediation binnen de overheid. Het werkt! Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

23-Teamwork-3Wat is er mooier dan partijen zelf tot een oplossing te laten komen en zo juridische procedures voorkomen? De gemeente Noordoostpolder heeft zeer goede ervaringen met de inzet van mediation. We zetten mediation in bij de behandeling van bezwaren en klachten en ook bij conflicten waarbij de gemeente betrokken is. Bij organisaties onderling, tussen organisaties en overheid, tussen inwoners en overheid en tussen inwoners onderling. In deze masterclass vertellen de twee mediators hoe het team mediation werkt en welke grootse resultaten ermee zijn geboekt. Ontdek wat deze aanpak voor jou of jouw organisatie kan betekenen! 

 

 1. Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

driehoeken_Pagina_1Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Dat is de kernvraag voor de toekomstige democratische verzorgingsstaat. De overheid verandert snel. Maatschappelijk ondernemers en burgers geven de publieke zaak vorm. Maar hoe moeten beleidsmakers, subsidieverstrekkers, fondsen, wethouders, en medeburgers waarderen wat ze doen? Wat maakt een initiatief tot een maatschappelijk initiatief en een ondernemer tot een maatschappelijk ondernemer? En wat legitimeert de inzet van publieke middelen, het schrappen van regels of het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed?

Of het nu gaat om maatschappelijk aanbesteden, Right to Challenge, om bewonersbedrijven of zorgondernemers, de vraag hoe we initiatief moeten waarderen staat in deze workshop centraal.

 

 1. Werken met kernwaarden van de wijk Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

27-Klaas-Eissens_EAV6226Tijdens deze interactieve workshop gaan we in op wat de kernwaarden van een wijk zijn.  We bespreken de diverse participatievormen aan de hand van de participatieladder. Dit doen we met behulp van praktijkvoorbeelden. We benaderen de vraag vanuit drie partijen: de aannemer, de inwoner en het wijkteam. Waar zitten de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Als de kernwaarden helder zijn, komt de vraag: wat kun en doe je ermee? De grenzen worden bepaald door geld, ethiek en vragen rondom duurzaamheid. Met de wijkregisseur uit Zoetermeer als gespreksleider, maken we samen met jou een schifting tussen grenzen en kernwaarden.

 

 1. Jongeren aan zet Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Veel jongeren studeren buiten Noordoostpolder  maar zoeken elkaar in het weekend op.  ‘Jongeren19nu’ heeft een eigen onderkomen “de Buren” gerealiseerd met eigen middelen en met hulp  van cofinanciering van de gemeente en leader gelden vanuit de provincie. In deze workshop vertellen Jongeren19nu, Carrefour en Plattelands Jongeren over de activiteiten die zij organiseren voor jongeren in de polder. Wat zijn hun drijfveren en hoe verzetten ze zo veel werk?

Daarnaast zijn er veel jongeren in het buitengebied aangesloten bij een (vrienden)keet. In Noordoostpolder zijn ongeveer 35 keten. De gemeente wil de keten niet verbieden maar juist inzetten op “gezonde en veilige keten.” Er worden bijvoorbeeld keetvoorlichters opgeleid (jongeren) die de keten bezoeken en voorlichting geven. Welzijnsorganisatie Carrefour en Plattelands Jongeren zoomen in op deze positieve keten-aanpak. 

 

 1. Talent maximaal benutten in de wijk Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

Smart_Urban_Intermediaries_LogoSlimme stedelijke schakelaars (Smart Urban Intermediaries) ofwel SSS is een internationaal onderzoeksprogramma van Universiteit Tilburg, waarop het LPB is aangehaakt. Onderzocht wordt hoe verschillende persoonlijkheids- en beroepsprofielen zo goed mogelijk kunnen worden ingezet in de samenleving. Het doel is om hierdoor maximaal  maatschappelijk productievermogen te verkrijgen.

In deze workshop vertellen Marc van Ostaijen en Merlijn Verhulst van de Tilburgse universiteit je alles over de SSS. In hoeverre spelen zij een rol bij het realiseren van maatschappelijk rendement? Ook gaan ze graag met je in gesprek om samen de mogelijkheden van SSS voor vermaatschappelijking in kaart te brengen. 

 

 1. De basis voor burgerparticipatie en beleid Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.37 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

veilige buurtDigitale buurtpreventie is de grootste drijfveer voor inwoners om met elkaar en de overheid samen te werken. Hier kunnen we als gemeente gebruik van maken en op aansluiten. Tim van Belkom van Veiligebuurt vertelt je in deze interactieve masterclass aan de hand van voorbeelden wat de Veiligebuurt.nl app is en wat het kan opleveren. Bijvoorbeeld een verbeterd veiligheidsgevoel, inzicht in wat er speelt op straat- en buurtniveau, inzicht in sociale samenhang en communicatie- en onderzoeksmogelijkheden voor de gemeente. 

 

 1. Maken doe je samen: ambtelijk vakwerk in de participatiemaatschappij Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.58 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.30.34

800px-Tilburg_University_logo.svgTegenwoordig bepaalt de overheid niet meer alleen wat het ideaal is in stad, dorp of wijk, maar doet dat samen met haar inwoners. Gemeenten geven hiervoor ruimte aan inwoners en initiatieven. De Universiteit van Tilburg, gaat op basis van actuele inzichten actief met je aan de slag : welke ervaring heb jij, welke spanningen en dilemma’s kom je tegen en welke kansen en paradoxen zie je? Welke vaardigheden heb je nodig om dit proces als ambtenaar goed te begeleiden?

De maakbare samenleving, als een gedeeld ideaal (en als een gedeeld gevaar), leidt tot spanningen, dilemma’s, kansen en paradoxen. Hier moet je als wijkwerker zicht op zien te krijgen en ermee weten om te gaan. 

 

 1. Ken je inwoner Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.05.49 Schermafbeelding 2018-05-28 om 10.31.32

N33-Data-1oordoostpolder is ingericht vanaf de tekentafel. Binnen het project “Ken je inwoner” proberen we vanaf diezelfde tekentafel de samenleving te doorgronden. Gemeente Noordoostpolder en Flevomeer Bibliotheek maken hiervoor gebruik van data over de inwoners van Noordoostpolder en het gebied. Data zoals demografische gegevens, enquêteresultaten en consumentengedrag. Samen met andere maatschappelijke organisaties maken we op basis van deze cijfers keuzes voor onze uitvoering en komen we tot een (wijkgerichte) aanpak.

In deze masterclass gaan we in op de kenmerken van de inwoners (van Noordoostpolder) en de manier waarop we onze uitvoering hierop aanpassen.