Frij-Stiper?

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Hiervoor is een programma gemaakt met heel veel voorstellingen en evenementen. Voor de uitvoering zijn onnoemlijk veel vrijwilligers nodig. Circa duizend mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt krijgen daarom een speciale opleiding tot Frij-Stiper aan de Vrijwilligers Academie Fryslân. Deze opleiding bestaat uit de onderdelen: communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en omgaan met lastig gedrag, samenwerken/teamvorming, gastvrijheid en ontdekken van de eigen kwaliteiten. Wie de opleiding met goed gevolg afsluit, wordt beloond met een certificaat en krijgt de mogelijkheid om met verdiepingsmodules de kennis en vaardigheden uit te breiden. Het streven is dat dat de Frij-Stipers na 2018 doorstromen naar de arbeidsmarkt, opleidingen, werkstages of regulier vrijwilligerswerk.

Tijdens het LPB congres 2017 komt u de Frij-Stipers beslist tegen want ook bij dit evenement wordt van hun inzet dankbaar gebruik gemaakt. Het mes snijdt aan twee kanten. De congresganger kan optimaal worden ondersteund en de Frij-Stiper doet praktijkervaring op.

Voor de goede orde: Frij-Stiper is geen officieel Fries woord, maar samengesteld uit de Friese woorden voor ‘vrij’(frij) en ‘ondersteuner’ (stiper). De goed opgeleide vrijwilliger verdient immers ook een nieuwe benaming. In het donderdagmiddag-programma van het LPB congres  – bestemming 7: Maken van Mienskip – wordt uitgebreid stil gestaan bij deze vernieuwende aanpak. Inschrijven daarvoor is nog steeds mogelijk.

 

FrijStiper