Programma 2017

De Donderdagmiddag Carrousel

In het programma voor de donderdagmiddag worden de deelnemers meegenomen op een reis naar diverse locaties in de stad. In de vorm van een carrousel worden afwisselende activiteiten aangeboden. Soms mag men zelf de handen uit de mouwen steken, soms presenteren de bewoners zelfstandig eigen initiatieven. In ieder geval staat de interactie met de deelnemers centraal. Het gaat immers om meedoen! Benieuwd naar het reisschema van De Donderdagmiddag Carrousel? Een eerste indruk volgt hieronder, aanvullende informatie staat op de inschrijfmodule: www.congresbureaufriesland.nl/2017/lpb/

Bestemming  1: De draad kwijt?

Hoe werkt een bewonersbedrijf?
Hoe werkt een bedrijf van en met bewoners? Het Leeuwarder Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen vertelt.

Actieprogramma Burgerparticipatie Den Haag
De gemeente Den Haag is onlangs gestart met een Actieprogramma Burgerparticipatie 2016-2020 gestart. Hoe werkt dat?

Grootste gehaakte deken
Haak aan bij de grootste gehaakte deken (ter wereld).

Bestemming 2: Geen woorden maar daden

LAB Noord
In Bilgaard vinden onder de paraplu van LAB Noord veel vernieuwende ontwikkelingen plaats. Het sociaal wijkteam laat ons kennismaken met deze ontwikkelingen.

Hackathon
Een Hackaton is de Leeuwarder vorm van een pressure cooker om een probleem of vraagstuk aan te pakken.

Activiteit
Aan de slag met het Sociaal Wijkteam.

Bestemming 3:  Geen Kunst aan

Overnemen van taken door wijken
De gemeente Leeuwarden staat open voor het overdragen van taken en budgetten aan wijken en dorpen. Hoe werkt dit en werkt het?

De reis: Om wijken en dorpen te betrekken bij Culturele Hoofdstad is ‘de Reis’ opgezet. Cultuur om Mienskip te maken.

Kunst maken
Graffiti kan een probleem zijn. Toch kan het ook nuttig zijn om een buurt netjes te houden en zelfs verbindend werken.

Bestemming 4: De inclusieve wijk

De werkplaats
In het kader van de wijkaanpak heeft het sociaal wijkteam in Oud-Oost een klussenbus en een  werkplaats opgezet. Het sociaal wijkteam vertelt.

Inclusieve stad/inclusieve wijk.
Inclusieve Stad is een landelijke pilot van 5 gemeenten en Leeuwarden is 1 van die  5  gemeenten. Wat houdt het in?

Aan de slag in de werkplaats Oud-Oost
Ga aan de slag en in gesprek met de mensen die dagelijks in de werkplaats actief zijn.

Bestemming 5: Invloed geven of pakken?

Bewonersinitiatieven in Reduzum
Reduzum is het meest zelfredzame dorp van Leeuwarden. Wat doen ze en hoe doen ze dat?

Stadjers aan de macht
De gemeente Groningen betrekt onder de noemer ‘Let’s Gro’  bewoners bij het ontwikkelen van toekomstvisies. Groningen neemt ons mee: Let’s Gro.

Discussie over democratisering/legitimatie
Onder leiding van dagvoorzitter  Marijke Roskam gaan we hierover met elkaar in discussie.

Bestemming 6: op reis naar het onbekende

Leeuwarden anders – een serious game voor betere samenwerking tussen overheid en samenleving
Een gesprek zonder aanleiding ( maar met gespreksleider).
Een blik in de spiegel
Wat is de toegevoegde waarde van de wijkmanager (nog)?

Bestemming 7: Maken van Mienskip

De Stadskantine
Onder het maken van een hapje wordt verteld hoe de Stadskantine werkt.

Frij-stiper
Werkervaring opdoen? Met het project Frij-stiper (‘vrijwilliger’) wordt hierop ingespeeld.

Hoe maak je Mienskip?
Jeroen Weekenborg toont hoe je Mienskip kunt maken (en breken).

Bestemming 8: Kom in beweging

Anders bewegen
Sociale Wijkteams hebben een bewegingsprogramma ontwikkeld voor ouderen of andere mensen die niet veel de deur uitkomen.

Co-Creatie in de praktijk
Avelien Haan van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) neemt ons mee in de wereld van co-creatie.

Kom in beweging
Maak kennis met anders bewegen.

Bestemming 9: Wie of wat maakt het verschil?

Best Persons
Merlijn van Hulst en Mark van Ostaijen, docenten aan de Tilburgse school voor Politiek en Bestuur (universiteit Tilburg) vertellen over mensen die het verschil maken.

Laboratoriumsessie ‘werkzame stoffen in de wijk’
Wat zijn de werkzame stoffen die noodzakelijk zijn voor effectief wijkgericht werken?

Kom in beweging
Maak kennis met anders bewegen.