Welkom in Leeuwarden

Welkom

Geh liggend 2

Lwarden 1

©foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen foto dd 08-07-2015 Leeuwarden Friese Buurvrouw van het jaar en buren hebben barbecue (voor 50 man) gewonnen. Opmerking:	Het gaat om Hanna Tlustochowics (beste buurvrouw). Haar buurman Florian Lang en anderen gaven haar op als beste buur.  Hanna Tlustochowics (met wit vest)   .

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen/  06-10-2012 Niet alle moeders en vaders zullen blij zijn met de fonteintjes op het nieuwe zaailand Gemeente Leeuwarden Wijken Binnenstad

Landelijk gezien ligt Leeuwarden een tikje perifeer, maar in de provincie en de regio speelt Leeuwarden een centrale rol.

Leeuwarden is het kloppend hart van Friesland, een stad in een steeds veranderende omgeving. Van stad met een paar dorpen, naar plattelandsgemeente met stad, waar met de aanstaande herindeling in 2018 nog veel meer dorpen bijkomen. In deze omgeving, de stadsregio, neemt Leeuwarden meer en meer het voortouw en is Leeuwarden op verzoek van de omliggende gemeenten ook steeds meer dienstverlenend aan en voor de regio als centrumgemeente.

Leeuwarden is een stad van moderne paradoxen. Schijnbare tegenstrijdigheden gaan hier uitstekend samen. Een stad met een rijk verleden, daar ook in investeert, maar dat ook doet in research, ontwikkeling, innovatie en een hoog niveau van voorzieningen. Een stad op het platteland, waar jongeren, studenten, ouderen en gezinnen zich thuis voelen, maar ook bedrijven de ruimte krijgen. Het is een stad waar het saamhorigheidsgevoel groot is en de ‘mienskip’ een belangrijke rol speelt.

De binnenstad van Leeuwarden heeft de tand des tijds goed doorstaan. Het is één van de meest gaaf gebleven binnensteden van Nederland en staat in de top 10 van de Nederlandse steden met de meeste Rijksmonumenten. Gebouwen komen het best tot hun recht in een mooie omgeving. De laatste 15 jaar is straat voor straat en plein voor plein de openbare ruimte van de binnenstad heringericht.

Ook in andere delen van de stad en daarbuiten krijgt ruimtelijke kwaliteit volop aandacht. Zo krijgen de huizen in de nieuwe buurtschappen van de uitbreidingswijk de Zuidlanden een goede onderlinge samenhang. In een vroegtijdig stadium gaan bouwers en toekomstige bewoners in gesprek met de kwaliteitsteams. In Leeuwarden is alles ‘mienskip’.

Leeuwarden is rijk aan initiatieven. Mensen willen zich nog inzetten voor de eigen woonomgeving. In verschillende wijken slaan wijkbewoners de handen ineen om samen een perspectief te ontwikkelen, om werkervaring en ritme op te doen, om wat bij te kunnen verdienen of zelf dan maar te regelen waar de overheid niet aan toe komt of dit voor veel meer budget doet. De bewonersbedrijven en bewonersinitiatieven die zo zijn ontstaan, zijn een goed voorbeeld van de ‘mienskip’. De bedreiging wordt door bewoners zelf omgezet in een kans, waarbij de gemeente een open houding heeft richting de bewoners en ideeën faciliteert volgens het principe ‘ja, tenzij’.

Iedereen is er welkom.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen/  24-10-2015 2km Leeuwarden  Nacht van de Nacht op de Oldehove in Leeuwarden met nogal wat omgevingslicht. Morgen May, Emma en Bobby