Wat wil de boze burger?

26 juni 2019

Erasmus University College, Prinsenhof, Rotterdam, Nederland

Is de geloofwaardigheid van beleid gediend met meer of ‘betere’ democratie? Is meer of ‘betere’ democratie altijd een goed idee voor het oplossen van problemen tussen burgers en overheid? Herstel je als overheid de band met de ‘boze burger’ door nog meer inspraak? In deze workshop kijkt u naar wat de gevolgen zijn van de roep om meer democratie, de geloofwaardigheid van beleid en het effect hiervan op uw eigen werkveld.

Democratie heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Allerlei praktijken en instituties, vooral die waarbij de overheid is betrokken, zijn ‘gedemocratiseerd’. Toch of misschien juist daardoor, zijn zulke praktijken en instituties naar ons moderne idee al gauw niet democratisch genoeg. Is ergens een probleem, gebrek of ergernis, dan klinkt al gauw de roep om ‘meer democratie’ of ‘betere democratie’.

In deze workshop van dr. Gijs van Oenen, schrijver van De Overspannen Democratie, komen de historische, theoretische en filosofische achtergronden van de idee van democratisering aan de orde. Vervolgens past u samen de theorie toe aan de hand van actuele behoeften, overtuigingen en praktijken van zowel burgers als overheid. Denk bijvoorbeeld aan referenda of de gekozen burgemeester.

U bespreekt vervolgens in kleine groepjes voorbeelden van (behoefte aan) democratisering in uw eigen werkveld of ervaring. Daarbij ligt het accent op de vraag: welke problemen zijn er eigenlijk aan de orde. En vooral: waarom zou meer of ‘betere’ democratie een adequate of zinvolle oplossing voor die problemen bieden? Wat voor schijnbaar vanzelfsprekende, maar wellicht betwistbare, vooronderstellingen liggen aan die gedachte ten grondslag?

Daarna worden de bereikte conclusies besproken in een gezamenlijke discussie, waarin de vraag centraal staat: hoe kan een reflectie op ‘zin en onzin van de democratie’ bijdragen aan een beter, overtuigender begrip van de praktijken in uw eigen werkveld en beroepsprakijk?

aanmelden
Barbara Wilschut
Joachim Kost MSc
Han van Geel