Wat werkt in de wijk: Vitaliseren lokale woongemeenschappen

19 april 2018

Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, Waddinxveen, Nederland

Ouderen wonen steeds langer thuis. Woningcorporaties huisvesten daarom steeds meer alleenstaande 80-plussers. Van hen wordt een mate van zelfredzaamheid verwacht die ze niet altijd kunnen opbrengen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot die zelfredzaamheid. Bewoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de sociale vitaliteit in hun woonomgeving, maar hebben daar professionele ondersteuning bij nodig. Corporaties kunnen dit bieden. Hoe kan een woongemeenschap van ouderen vitaal worden en blijven? Wat werkt wel en wat niet? Welke rol moeten woningcorporaties daarin oppakken? Welke effecten mogen we verwachten van deze inzet? Deze vragen staan centraal tijdens de themabijeenkomst ‘Wat werkt in… samen buurten – Vitaliseren lokale woongemeenschappen’ van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk op 19 april. We zoomen in op de volgende vragen:

  • Effecten – Wat levert vitalisering van woongemeenschappen op voor bewoners, betrokken organisaties, kwetsbare wijken waar ze zijn gesitueerd en de maatschappij als geheel?
  • Concepten – Wat kunt u leren van methode Studio BRUIS en andere interventies om woongemeenschappen te vitaliseren? Welke werkzame bestanddelen hebben deze projecten?
aanmelden
Logo_Wat_Werkt_in_de_Wijk_80x80_internal_thumb_small-1433924750
Michiel Sweere
Cor Hannema (CorTing)
Bas van Hell