Werksessie preventie

1 november 2018

Zeist, Nederland

Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet? Hoe komen we voorbij de mooie woorden? En kunnen maatschappelijke (minder uitgaven) en individuele baten (minder probleemlast) inderdaad samengaan?

In deze kosteloze denk- en doe sessies onderzoeken we vanuit concrete maatschappelijke opgaven wat preventie voor gemeenten betekent door systematisch een laagje dieper te gaan:

  • Welke opgave staat centraal en hoe kan preventie daarbij helpen?
  • Welke informatie heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen data dat vergemakkelijken?
  • Welk ‘systeem’ van financiering, inkoop en monitoring draagt bij aan een preventieve aanpak?
  • Welke politieke, maatschappelijke en bestuurlijke afwegingen spelen een rol?
  • Welke valkuilen en blinde blekken komt u tegen en hoe kunt u daar alert op zijn?

Op de onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Dinsdag 9 oktober – Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak
  • Donderdag 11 oktober – Den haag: Schulden voorkom je samen met de stad
  • Dinsdag 30 oktober – Breda: Zorg voor elkaar
  • Donderdag 1 november – Verbetering van flat X (met name interessant voor wijkambtenaren)
  • Donderdag 8 november – Apeldoorn: Ondersteuning aan jongeren met een veelbewogen leven
aanmelden
Melany van Aalst
Esther van 't Ende
Rolinka van Markus