Congres: Verbinden van Duurzame Steden

29 november 2018

Mariënhof Amersfoort, Kleine Haag, Amersfoort, Nederland

Noord, oost, zuid, west, midden: overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Daar is goede kennis voor nodig. Deze kennis komt tot stand in onderzoeksprojecten van VerDuS SURF waarin wetenschappers samenwerken met beleidsmakers uit verschillende overheden en andere professionals uit de stedelijke praktijk.
Neem op 29 november 2018 kennis van eerste onderzoeksresultaten en wissel kennis, informatie en ervaring uit rond (duurzame) mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gebiedsontwikkeling van onderaf, ruimte en wonen, het instrument living lab, klimaatadaptatie en meer.
VerDuS SURF (Smart Urban Regions of the Future) is hét kennisprogramma van het Rijk, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. In VerDuS SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen. Ze doen dit onder meer via casestudies en living labs in verschillende regio’s van Nederland en daarbuiten.
Tijdens het vierde congres van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), dat het VerDuS SURF-programma mogelijk maakt, staat de kennisontwikkeling voor de opgaven van stedelijke regio’s in Nederland centraal. In sessies per stedelijke regio worden praktijk en lopend onderzoek in die stedelijke praktijk naast elkaar gelegd. Plenair zijn er key note-bijdragen van Frank van Oort (EUR) over ‘het Nederland van de regio’s’ en van Ellen van Bueren (TUD) rond ‘Transformatie en transformatie in steden’.
aanmelden
Andries Faber
Steven Gerritsen
(Fb) Djodjie Ca Rinsampessy