Symposium Actief burgerschap

28 januari 2019

Samenwerking tussen gemeenten en actieve burgers: wat bindt en wat breekt? Op een andere manier samenwerking dan gemeenten en inwoners gewend zijn, is regelmatig nodig om tot goede oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Daarom organiseren VSBfonds, Democratie in Actie en Berenschot dit symposium. Laat u inspireren door ervaringsdeskundigen die u praktische tools aanreiken voor nieuwe werkwijzen om de kracht van burgerinitiatieven te verzilveren.

Programma

13:00 – 13.10 uur: Welkom en startsein door Ina Adema, burgemeester Lelystad
13:10 – 13:20 uur: Introductie centrale thema door Bernt Schneiders, directeur VSBfonds
13:20 – 13.35 uur: Plenaire sessie over actief burgerschap
13:35 – 14:00 uur: Praktijkvoorbeeld Lelykracht: initiatiefnemers over samenwerking tussen actieve burgers en professionals

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. Samen met de inwoners organiseert Lelykracht activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisender stad. Welke kansen en obstakels ziet Lelykracht? Hoe gaan zij hier in de praktijk mee om?

14:00 – 15:45 uur: workshoprondes

Workshop Lelykracht

Lelykracht heeft de ambitie om inwoners van heel Lelystad te verbinden. Hoe doe je dat? De initiatiefnemers staan open voor al uw vragen en beantwoorden deze vanuit de praktijkervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Workshop  “De faciliterende gemeente”; hoe dan?

Gemeenten willen initiatieven ‘faciliteren’, maar hoe doe je dat concreet; een initiatievenloket? een budget/fonds? een groene golf ambtenaar? Jornt van Zuylen, projectleider bij Democratie in Actie, bespreekt voorbeelden uit het hele land. Voor ambtenaren die graag willen faciliteren.

Workshop Singelpark in Leiden

Van idee naar plan naar park: in deze workshop staat de vraag centraal hoe u met actieve burgers kunt blijven samenwerken tijdens het hele proces van ideevorming tot daadwerkelijke uitvoering.

Workshop Pionieren in Participatieland

Frederik van Dalfsen (Berenschot), auteur van het boek Pionieren in Participatieland, plaatst actief burgerschap in perspectief, bespreekt dilemma’s met u, deelt ervaringen en geeft tips.

16:00 – 16:20 uur: Plenaire sessie over de ultieme vorm van actief burgerschap: lokaal zelfbestuur.
16:20 – 16:30 uur: Ludieke afsluiting met aansluitend een netwerkborrel.

aanmelden
Edwin Broekman
Esther van 't Ende
Rianca Huisman