Sociale innovatie in de praktijk

25 januari 2018

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, 3584 CH Utrecht, Nederland

De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Wat betekent sociale innovatie eigenlijk? Hoe werkt het en wat is de praktische betekenis? Het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland nodigt je uit om over deze vragen in debat te gaan op donderdag 25 januari bij Hogeschool Utrecht tijdens de bundelpresentatie van ‘Sociale innovatie in de praktijk’.

In de essaybundel wordt vanuit twee disciplinaire perspectieven, sociologie en bestuurskunde, en drie praktijkgerichte perspectieven naar sociale innovatie gekeken. Terwijl de eerste twee perspectieven in belangrijke mate conceptueel zijn, richten de praktijkgerichte perspectieven zich op het sociale, het beleids- en het onderwijsdomein.

Gasten die zitting zullen nemen in het panel tijdens het debat zijn dr. Julia Wittmayer, senior researcher & adviseur, dr. Laurens de Graaf, burgemeester Lopik en lector aan de Hogeschool Utrecht en drs. Frans Soeterbroek, socioloog en  organisatieadviseur bij De Ruimtemaker.

Sociale innovatie
Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Het heeft betrekking op nieuwe arrangementen van burgers, overheden en bedrijven die ‘maatschappelijke energie’ opwekken om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen. Steeds gaat het om het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Sociale innovatie kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van De Gezonde Samenleving. Dit is een samenleving waarin burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden en een betekenisvol sociaal leven hebben. Het gaat hierbij om de vraag wat de gevolgen zijn van de trek naar de stad voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid.

De bundel ‘Sociale innovatie in de praktijk’ verschijnt begin 2018 bij de uitgeverij Van Gorcum.

aanmelden
sociale-innovatie-in-de-stad
Rene Kerkwijk
Peter van Kessel
Rody Poelhuis