Leerkring: Praktische oplossingen voor wijkgericht werken

5 april 2018

Je bent elke dag actief in de wijk. Jij ziet zowel wat er speelt in de wijk als wat er nodig is. En je probeert dat met verschillende partijen mogelijk te maken. Je denkt niet alleen in hokjes maar ziet de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid, wonen en leefbaarheid. Je hebt contacten bij het wijkteam, bij de woningcorporatie en je kent de weg op het gemeentehuis. Juist daarom zie jij tegelijkertijd ook de grenzen en belemmeringen die jouw werk soms zo lastig maken. In een leerkring bekijken we met elkaar hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. We gaan op zoek naar praktische oplossingen om wijkgericht en domeinoverstijgend werken zo makkelijk mogelijk te maken.

In 2017 organiseerde Platform31 samen met LPB en A+O Fonds Gemeenten werkplaatsen voor wijkprofessionals. Naar aanleiding van deze ervaringen organiseren we in 2018 een leerkring. Daarin wisselen we samen met wijkprofessionals en experts ervaringen uit. Waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegenaan als we wijkgericht en domeinoverstijgend te werk willen gaan? En hoe kunnen we op een goede manier omgaan met die grenzen en belemmeringen die we tegenkomen? Bijvoorbeeld omdat je aanloopt tegen beperkende wet- en regelgeving, krappe budgetten of cultuurverschillen. Samen komen we tot praktische oplossingen en middelen die daarbij kunnen helpen. Een gezamenlijke agenda voor de wijk bijvoorbeeld, waarin je zowel aandacht besteedt aan wonen, werken en leven in de wijk. Uiteindelijk komen we tot een gereedschapskist die jou, je collega’s en bestuurders helpt bij een verdere aanpak van deze thema’s in jouw wijk. Om niet naast elkaar maar met elkaar aan de slag te gaan in de wijk.

Voor wie?

  • Je bent wijkprofessional;
  • ziet wat er speelt in de wijk, wat er nodig is en durft te pionieren;
  • snapt welke verwachtingen en belemmeringen er zijn, bijvoorbeeld vanuit beleidsdoelstellingen;
  • en je neemt graag twee collega’s mee, een uit het fysieke en een uit het sociale domein.

Wat bieden we?

  • Een startsessie. Samen met de andere deelnemers bepalen we de thema’s waar we ons op gaan richten tijdens de leerkring. Die hebben te maken met jullie eigen praktijksituaties en de vragen die jullie dagelijks tegenkomen. Hoe overbrug je cultuurverschillen tussen organisaties? Hoe stimuleer je actief burgerschap? Hoe ga je om met belemmerende wet­en regelgeving?
  • Vier lokale sessies op locaties middenin de wijk waarin we aan de slag gaan met de thema’s.
  • Een gereedschapskist die jou, je collega’s en bestuurders helpt bij een verdere aanpak in jouw wijk.

Informatie
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Meld je dan bij Platform31, Jochem Heemskerk::
06 5794 3732 of jochem.heemskerk@platform31.nl

Platform31_kennis_en_netwerk_organisatie_voor_stad_land_en_regio_-_wonen_social_ruimte_economie_-_logo_logo-1457344326 kopielogo@2x kopieLpb

aanmelden
Platform31
Marjolein Geurtsen
Ria Voorschoten
Rianca Huisman