Op zoek naar de WijkBV

1 december 2017

Krachtstation, Amerikalaan, Utrecht, Nederland

Geldstromen door de Wijk, LSAbewoners en Labyrinth nodigen je van harte uit op vrijdag 1 december in Utrecht: Op zoek naar de WijkBV. Hoe creëren we een wijk als ecosysteem waar mensen echt aan het roer kunnen staan?

In Schotland kochten de 136 inwoners van de Isle of Gigha voor £4.000.000 het eiland. Voorheen was het de ‘Laird’ die als grootgrondbezitter eigenaar was van de woningen, boerderijen en toeristische voorzieningen en daarmee de controle had over wonen, werken en welvaart op het eiland. Nu het in handen is van de bewoners zijn alle woningen gerenoveerd en verzorgen vier windturbines het eiland van energie en een stabiel inkomen. 

Met dit voorbeeld in ons achterhoofd zijn wij op zoek naar de WijkBV voor Nederland waar bewoners in de wijk door eigenaarschap en zeggenschap zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe hun wijk eruit ziet. Het voorbeeld van Gigha en andere plekken laten ons zien dat wijken dit kunnen. Met ondernemerschap, door het verkrijgen van assets zoals grond en gebouwen, het aanboren en behouden van geldstromen binnen de wijk en een sterke ambitie om je te begeven op terreinen zoals wonen, werk en zorg die het dichtste bij mensen in de wijk staan.

Met een groep bewoners, ambtenaren en corporatiemensen zijn we naar Schotland gegaan om daar inspiratie en praktijkervaring op te doen en om onze denkkracht te bundelen. We waren onder meer bij de Connect Community Trust en zagen hoe bewoners hier, in de volgens eigen zeggen “armste wijk van heel Europa”, de wijkeconomie versterkten, hoe ze zeggenschap en eigenaarschap over deze wijkeconomie namen. We waren op het eiland van bewoners, Gigha, om te ervaren wat eigenaarschap deed voor de bevolking.

Met deze ervaringen gaan we werken aan een vertaalslag naar de Nederlandse situatie. Hoe creëren we een ecosysteem waar mensen in de wijk aan het roer staan? Op 1 december gaan we samen de diepte in.

Steve Clare, voormalig ‘deputy chief executive’ van Locality is een pionier op het gebied van Development Trusts en hoe wijken zelf de regie nemen. Met zijn jarenlange ervaring in Groot Brittannië en rondzwervingen door de rest van Europa en andere delen van de wereld neemt hij ons mee langs internationale ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de WijkBV.

Elaine Morrison, Chief Executive van de Gigha Heritage Trust, vertelt ons het bijzondere verhaal van de Isle of Gigha. Ze vertelt hoe de bewoners het eiland overgekocht hebben, welke obstakels ze tegenkomen, welke successen ze geboekt hebben en wat het voor de mensen op het eiland betekent.

Deelnemers aan de studiereis naar Schotland vertellen welke kansen zij nu zien om als bewoners aan de slag te gaan met een WijkBV, of hoe en waarom je als gemeente dit kunt en wilt ondersteunen, welke rol een woningcorporatie kan spelen in deze beweging en hoe een fonds bewoners kan helpen dit te realiseren.

aanmelden
Tjalling Landman
Marc de Bie
Anneke Roth