Ontwerpsessies lokale democratie en bestuur

14 juni t/m 3 juli

In juni organiseert Lokale Democratie 6 ontwerpsessies over de lokale democratie en bestuur. Je wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan welke lokale opgaven om een bestuurlijke of democratische verandering vragen.

Wat gaan we doen?
Op steeds meer terreinen moeten gemeenten samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, met werkgelegenheid en meer sociale cohesie in de wijk. Die samenwerking vraagt om een andere manier van werken. Een nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden.

Elke gemeente worstelt weleens met vragen als:
• Hoe betrekken we afzijdige bewoners bij een besluitvormingsproces?
• Hoe geven we zowel de raad als (actieve) bewoners een betekenisvolle rol bij het afwegen van verschillende belangen?
• Hoe zorgen we voor een goede toerusting van raadsleden en de raad?

Lokale Democratie werkt graag samen met u aan deze democratische vragen en uitdagingen. Tijdens de ontwerpsessies praten we over de lokale maatschappelijke opgaven die spelen in uw gemeente en de democratische en bestuurlijke uitdagingen die daarbij horen. We geven samen invulling aan een aantal projecten voor, door en met gemeenten, waarmee we medio oktober van start gaan.

Wie zijn wij?
De VNG, het ministerie van BZK  de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers en andere partners werken samen aan het ondersteunen van een sterke lokale democratie in Nederland. De inhoud geven we samen met partners, gemeenten en bewoners vorm. Meer lezen? Kijk op Democratie in Actie

Regionale ontwerpsessies
Utrecht 14 juni
Haarlem 21 juni
Arnhem 22 juni
Assen 28 juni
Venlo volgt
Breda 3 juli

aanmelden
Melany van Aalst
Annelies Kroon
Barbara Wilschut