New democracy: Herman Tjeenk Willink roept op

15 mei 2019

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade, Amsterdam, Nederland

In zijn boek ‘Groter Denken, kleiner doen’ stelt Minister van Staat Herman Tjeenk Willink dat de wijze waarop de Nederlandse staat functioneert onvoldoende oplossing beidt voor de fundamentele problemen waarvoor we nu staan zoals het klimaatvraagstuk, de migratieproblematiek, de verscherpte maatschappelijke tegenstellingen, de groeiende ongelijkheid en de vermenging van boven- en onderwereld. Hij stelt dat de politiek steeds minder politiek is geworden en dat de maatschappelijke democratie, die noodzakelijk is voor en politieke democratie is verwaarloost. Wat is er volgens hem nodig om dit te veranderen?

Op deze avond geeft Herman Tjeenk Willink zijn analyse over hoe de democratische rechtsorde kan worden gered. Een oproep aan burgerinitiatieven, professionals in de publieke sector en aan rechters om hun verantwoordelijkheid te nemen: neem je positie in, verhef je stem en ga het publieke debat aan. Hoe gaan we samen op zoek naar de antwoorden voor de fundamentele problemen door groter te denken en kleiner te doen?

aanmelden
Barbara Wilschut
Joachim Kost MSc
Han van Geel