Masterclass: Sociale Innovatie en Transformatie

6 februari t/m 15 mei

In februari start de nieuwe editie van onze succesvolle masterclass Sociale Innovatie en Transformatie, ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met de Erasmus Academie. In deze masterclass verdiep je je in het groeiend aantal initiatieven op gebied van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de daarbij horende dilemma’s en worstelingen, onder leiding van ervaren docenten uit het academische veld en de praktijk. Het theoretisch kader bouwt voort op inzichten uit transitiestudies en het TRANSIT onderzoeksproject.

Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief in het organiseren van diensten en producten die voorheen door de overheid of het bedrijfsleven werden aangeboden. Steeds vaker ook ontstaat er bedrijvigheid met een maatschappelijke doelstelling: sociaal ondernemerschap. Er ontplooien zich initiatieven in allerlei domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, huizenbouw en energievoorziening. Deze laten de grenzen vervagen tussen consumenten en producenten, burgers en sociale ambtenaren en activisten en ondernemers.

Overheden, bedrijven en andere organisaties zoeken manieren om op een goede en effectieve manier om te gaan met deze ontwikkelingen en transformaties. Tegelijkertijd dienen zij ze duurzaam te verbinden met grote maatschappelijke vraagstukken zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat, klimaatverandering en duurzaamheidsambities.

In deze masterclass ga je samen met onderzoekers en professionals in op deze processen van sociale innovatie en de daarbij horende dilemma’s en uitdagingen. Je krijgt handvatten om op een constructieve en duurzame manier met deze uitdagingen om te gaan en leert te faciliteren middels nieuwe vormen van participatieve samenwerking, alternatieve business modellen en organisatievormen.

De Masterclass bestaat uit zes dagen verspreid over drie maanden. De dagen bestaan voor een deel uit colleges en voor een deel uit interactieve discussies en werksessies waarin je wordt uitgedaagd om opgedane kennis direct toe te passen op situaties in de eigen werk- en/of leefomgeving. Om dit laatste te bewerkstelligen werk je tijdens de masterclass aan een persoonlijke sociale innovatie-casus.

De Masterclass Sociale Innovatie en transformatie biedt een unieke kans om

  • Intensief te leren over een van de meest relevante thema’s van de 21e eeuw
  • Onder begeleiding van de meest toonaangevende docenten te werken aan een relevant theoretisch kader
  • Begeleiding bij je persoonlijke casus te krijgen van docenten uit zowel de academische wereld als uit de praktijk
  • Kennis te maken met een aantal van de meest vooraanstaande Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke verandering, transities en sociale innovatie
  • Een relevant netwerk op te doen

 

aanmelden
Marjolein Geurtsen
Ria Voorschoten
Rianca Huisman