Masterclass De Gelukkige Stad

13 mei 2019

Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Iedereen streeft naar geluk. En de openbare ruimte kan daaraan bijdragen. Geluk in deze context is geen zweverig begrip, maar meetbaar en te koppelen aan concrete stedelijke factoren die bijdragen aan het geluk van de gebruikers. In de 1-daagse ontwerpmasterclass ‘De Gelukkige Stad’ leert u over geluk en sfeer vertaald naar de ruimtelijke omgeving, en hoe u dit in een ontwerp kunt toepassen.

U leert over wat geluk en sfeer inhoudt, op basis van wetenschappelijk onderzoek en in relatie tot ruimtelijk ontwerp. U krijgt inzicht in de ontwerpspecificaties voor geluk en sfeer in de stad. U gaat een 3D-ontwerp maken van (een deel van) de gelukkige stad

Voor wie
Voor professionals die zich dagelijks bezighouden met de fysieke leefomgeving, in zowel ontwerp als beheer. Zoals ontwerpers, beheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook stedenbouwkundigen, adviseurs en landschapsarchitecten uit de private bedrijfstak.

aanmelden
Han van Geel
Jeroen Boon
Joachim Kost MSc