LSA: Werk in de wijk

7 oktober 2017

Fluor, Oliemolenhof 22, Amersfoort, Nederland

Ondanks een aantrekkende economie komt een groeiende groep mensen steeds moeilijker aan het werk, vooral zzp’ers, laagopgeleide jongeren, 55 plussers, mensen met een beperking en statushouders. In Nederland zijn er  nu 456.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Standaard re-integratietrajecten die hiervoor bestaan zijn wisselend succesvol.

Innovatie van onderop
Er zijn steeds meer ondernemende bewonersinitiatieven die zien dat het anders kan en die willen bijdragen aan een sociale, duurzame en inclusieve maatschappij en arbeidsmarkt. De wijk en de diverse wijkinitiatieven blijken een prima plek voor de volgende stap naar betaald werk.

Dat krijgt op verschillende manieren vorm. Er zijn initiatieven waar mensen mee kunnen doen (te participeren) in een wijkonderneming, andere initiatieven bieden alternatieve re-integratie trajecten, bijvoorbeeld bij leerwerkbedrijven. Ook ontstaan er sociale coöperaties waar mensen met behoud van een uitkering mogen ondernemen.

Bewonersinitiatieven zijn flexibel, staan midden in de wijk en zien vooral de mensen en hun kwaliteiten in plaats van de regels en de problemen. Daarom spelen ze een steeds belangrijkere rol in het creëren van betekenisvol werk voor een grote groep mensen.

Anders werken – nieuwe vragen
Dat kan in de uitvoering best lastig zijn. Hoe organiseer je als initiatief bijvoorbeeld begeleiding en kun je daar wel vrijwilligers voor inzetten? En je krijgt te maken met instanties als het UWV en de gemeente. Hoe ga je dat contact aan en welke afspraken maak je? Ook gemeenten hebben vragen. Hoe help je een initiatief die hiermee bezig is? Hoe kun je de kwaliteit waarborgen? Voor zowel gemeenten als initiatieven Is het interessant om dit onderwerp nader te bestuderen en te leren van succesvolle voorbeelden.

Het programma
Tijdens de bijeenkomst die LSA samen met StadsLAB033 organiseert gaan we deze vragen met elkaar verkennen. We zullen met bewonersinitiatieven en gemeenten het gesprek aangaan over het creëren van betekenisvol werk. Het doel van de bijeenkomst is om kennis op te doen, ervaringen te delen, en handvatten te krijgen die je zelf kunt gaan gebruiken.

aanmelden
Tjalling Landman
Iris Ripzaad
Maaike Rouw