Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

4 oktober 2017

Rotterdam, Nederland

De economische crisis en gewijzigd rijksbeleid hebben weerslag gehad op het leefklimaat in veel stadswijken, blijkt uit recent onderzoek van Platform31. Na twintig jaar grotestedenbeleid belandde de stedelijke vernieuwing de afgelopen jaren in een impasse. Verschillende steden pakken de handschoen weer op, maar ze zoeken naar hun rol in het veranderde krachtenveld. Om steden en hun partners te inspireren en te ondersteunen, lanceert Platform31 de Learning community Gebiedsgericht werken aan vitale wijken.

Voor wie?
De learning community is interessant voor gemeenten en hun partners in en rond de wijk: uit iedere deelnemende stad kunnen twee of drie deelnemers de kennisbijeenkomsten bijwonen, zowel beleidsambtenaren als vertegenwoordigers van woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere partners (afhankelijk van het thema). Leren van elkaar en inspiratie uit binnen- en buitenlandse praktijken staan centraal. De deelnemers worden uitgenodigd om ook eigen casussen of vraagstukken in te brengen.

Startbijeenkomst
Woensdag 4 oktober vindt de startbijeenkomst plaats bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De startbijeenkomst heeft tot doel om samen met steden die zich hebben aangemeld focus aan te brengen in de vraagstukken die spelen rond het werken aan leefbare wijken en onderwerpen te selecteren die in de kennisbijeenkomsten centraal worden gesteld.Lees meer in de publicatie¬†‘Aan de slag in kwetsbare wijken’.

aanmelden
Tjalling Landman
Iris Ripzaad
Maaike Rouw