In gesprek met Han van Geel over: ‘Effectief omgaan met de buitenwereld’

12 april 2019

Atelier 't Pakhuys, Berkelkade 15A, Zutphen, Nederland

Iedereen die vanuit zijn of haar rol/functie bij de gemeente te maken heeft met de buitenwereld, heel veel kan hebben aan de innovatieve manier van werken zoals ze dat al een tijdje in Zutphen toepassen. Gemeentebewegers organiseert een gesprek met bestuurslid van het LPB Han van Geel

Gebiedsgericht: Radicaal integraal, de atypische rolopvatting van de ambtenaar
Waar het in het kort op neer komt is, dat ze in Zutphen een atypische rolopvatting hanteren, namelijk die van inhoud onafhankelijke procesregisseur (onafhankelijk van macht, specialistische inhoud en budget maar onvoorwaardelijk op het proces).

Om de atypische rolopvatting van de Zutphense wijkregisseur inzichtelijk te maken, hebben ze een model ontwikkeld. In dat model wordt begrijpelijk hoe de wijkregisseur een inwisselbare rol vervult naar bewoners en functionarissen, maar een verplichtende rol naar de kwaliteit van het proces. Het model laat zien hoe een met de inhoud onafhankelijke procesregisseur, de kwaliteit van het proces (lees dus ook de betrekkingen en sociale veiligheid) op peil wordt gebracht.

Waarom?

  • Wil je ook maximaal effectief blijven in wat je doet?
  • Heb je zin om vrij te komen van belangen en meer te doen wat nodig is?
  • En/of zoek je naar effectievere manieren om je goed te kunnen blijven verhouden tot de buitenwereld?
  • Zodat je de aansluiting houdt bij de snel veranderende samenleving en op de juiste manier hieraan een bijdrage kan leveren?

Gemeente Zutphen heeft hierop een effectieve manier gevonden. Deze manier van werken heeft al veel (bewezen) succesvolle resultaten opgeleverd en sluit wat ons betreft aan bij een ‘future proof’ manier van werken. En zoals we afgelopen vijf jaar al gedaan hebben, delen wij graag bewezen succesvolle nieuwe manieren van organiseren met ons netwerk, daarom nodigen we je ook dit keer uit om ‘in gesprek’ te gaan met Han van Geel, wijkregisseur van gemeente Zutphen en bestuurslid van het eerst uur van het LPB: Landelijk Platform voor wijkgericht werken.

Wil je vast meer lezen? Lees dan de LPB Meetup-blog van Han terug.

aanmelden
Image
Kim van Manen
Veerle Broekaart
Freya Pijnenborg