De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan

2 april 2019

Driebergen

Burgerpanels, burgertoppen en burgerbegrotingen: hele marktpleinen kunnen zo langzaamaan gevuld worden met instrumenten die de lokale democratie moeten versterken. Maar krijgen bewoners daarmee ook echt zeggenschap over wat ze zelf belangrijk vinden? Hoeveel hebben ze te vertellen nu we van het aardgas af moeten en gemeenten zelfredzaamheid tot mantra hebben verheven? Dreigen we niet een voedingsbodem te creëren voor frustratie en populisme?

Dat moet beter kunnen. Daarom verkennen we tijdens deze conferentie de omissies van onze lokale democratie. En bieden we tegelijkertijd verhalen, frisse inzichten en praktische handvatten die laten zien hoe het beter kan.

Movisie, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en het landelijke programma Democratie in Actie (VNG en Ministerie van BZK) nodigen je uit o, deze verkenningstocht mee te maken.

Om 13.00 uur trappen we de conferentie af met inspirerende sprekers, zoals Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, en Froukje de Jonge, waarnemend burgemeester van Stadskanaal. Gevolgd door workshops die laten zien hoe het beter kan met onze haperende democratie, zoals ‘Online burgerbetrokkenheid, voorbij de ‘usual suspects’? en ‘Nieuwe spelregels voor lokale democratische processen’.
Tussendoor wordt u bijgepraat over de nieuwste onderzoeken over en tools voor versterking van de lokale democratie. We sluiten de middag spetterend af met een democratiedebat onder leiding van dagvoorzitter Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken). In het panel zitten onder anderen Froukje de Jonge, Maurice Specht (bestuurskundige en participatiedeskundige) en René Cuperus (Volkskrantcolumnist). Om 17.00 uur sluiten we af met een borrel.

aanmelden
Logo_DiA
Kim van Manen
Veerle Broekaart
Freya Pijnenborg